Nemo Smile

Nemo Smile ออกแบบรอยยิ้ม ออกแบบวีเนียร์ แก้ฟันเหลือง ปกปิดฟันแตกบิ่น
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รอยยิ้มสดใส เป็นเสน่ห์ของใบหน้า

แต่หากไม่กล้ายิ้มเพราะฟันไม่สวย.. ต้องแก้ไขด้วย Nemo Smile”

รอยยิ้ม หนึ่งในเสน่ห์สร้างใบหน้าสวยชวนมอง หากใครที่ยิ้มสวย ว่ากันว่าจะสะกดตาผู้ที่พบเห็นได้มากยิ่งขึ้น ฟันเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้รอยยิ้มนั้นชวนมอง หากฟันไม่สวยหรือผิดปกติ จะส่งผลต่อรอยยิ้มและภาพรวมของใบหน้า ฟันแตกบิ่น ผุ รวมถึงปัญหาฟันไม่เรียงตัวเป็นระเบียบ หรือแม้กระทั่งเมื่อยิ้มแล้ว รูปฟันไม่สมส่วนกับรูปปาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากปล่อยไว้ นอกจากจะส่งผลต่อใบหน้าแล้ว ยังส่งผลการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วย เช่น ไม่กล้ายิ้ม เป็นต้น แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ในเชิงทันตกรรม โดยการออกแบบ Veneer สร้างรอยยิ้มสวย เคลือบฟันขาว ซึ่งวีเนียร์มีด้วยกันหลากหลายแบบ ทั้งนี้จะออกแบบหรือทำวีเนียร์แบบไหนดีนั้น ทันตแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจและประเมินจากสภาพฟันและความเหมาะสมของคนไข้ในลำดับต่อไป

ยิ้มไม่สวยเพราะฟันเสีย ? ออกแบบวีเนียร์แก้ไขได้!

ทุกปัญหาของรอยยิ้ม ทั้งฟันเหลือง ฟันแตกบิ่น รวมไปถึงรูปฟันและรูปปากไม่สมส่วนกัน ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ ด้วยการสร้างรอยยิ้ม

Nemo Smile ออกแบบรอยยิ้มด้วยวีเนียร์ เคลือบฟันขาว แก้ฟันเหลือง ฟันแตกบิ่น

เคลือบฟันขาวสวยด้วยวีเนียร์
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
คุณทัศนีย์ ก่อนออกแบบรอยยิ้ม ออกแบบวีเนียร์ แก้ฟันเหลือง ปกปิดฟันแตกบิ่น
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

“…การออกแบบยิ้มสวยด้วย Nemo Smile หรือที่รู้จักในชื่อของ Digital Smile Design (DSD) เป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์โครงสร้าง วางแผนการรักษาฟันสำหรับคนไข้แต่ละราย เพื่อให้คนไข้มีรอยยิ้มที่สวยงามเข้ากับใบหน้ามากที่สุด แก้ไขรูปฟันเมื่อไม่เข้ากับรูปปากในเวลายิ้มด้วยการออกแบบวีเนียร์ ปกปิดและแก้ไขปัญหาฟันเหลือง สีคล้ำ ฟันแตกบิ่น รวมถึงปรับแก้ฟันที่ไม่สมดุลกับรูปปากขณะยิ้ม เช่น เมื่อยิ้มแล้วฟันมีซี่เล็กเกินไป โดยทำการปรับแก้ฟันที่ส่งผลต่อรอยยิ้มแบบตรงจุด วิเคราะห์โดยใช้สัดส่วนของโครงหน้าและฟันด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อแก้ไขรอยยิ้มให้เข้ากับใบหน้าของคนไข้มากที่สุด”

คุณทัศนีย์ หลังออกแบบรอยยิ้ม ออกแบบวีเนียร์ แก้ฟันเหลือง ปกปิดฟันแตกบิ่น
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
logo nemo smile

เคลือบผิวฟัน Veneer

ออกแบบรอยยิ้ม

เหมาะกับใคร ?

ผู้ที่มีปัญหาฟันแตกบิ่น ฟันผุ

ผู้ที่มีปัญหาฟันเหลืองหรือฟันมีสีคล้ำ

ผู้ที่ต้องการรอยยิ้มที่เหมาะสมกับใบหน้า โดยการทำวีเนียร์

ผู้ที่มีปัญหาฟันเก ฟันเรียงตัวไม่สวย

ผู้ที่มีฟันห่าง ขาดความมั่นใจในรอยยิ้ม

ผู้ที่มีปัญหาฟันซื่เล็กหรือใหญ่เกินไป

การทำและออกแบบ Veneer ในการแก้ไขรอยยิ้ม ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้ ว่าอยากได้ผลลัพธ์หรือวิธีการแบบใดในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ทันตแพทย์จะทำการประเมินอีกครั้งว่าคนไข้แต่ะรายควรทำวีเนียร์แบบไหนดี เพื่อการรักษาและแก้ไขที่ตรงจุด และเหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายมากที่สุด”

ภาพการออกแบบฟัน ด้วยวีเนียร์ เพื่อทำการออกแบบรอยยิ้ม Nemo Smile
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การออกแบบรอยยิ้มด้วย Nemo Smile เป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์โครงสร้าง วางแผนการรักษาฟันสำหรับคนไข้แต่ละราย เคลือบฟันขาว แก้ปัญหาฟันไม่สมดุลกับรูปปาก เพื่อให้คนไข้มีรอยยิ้มที่สวยงามเข้ากับใบหน้ามากที่สุด โดยทีมทันตแพทย์ ได้รับการฝึกฝนพัฒนาด้านทักษะทางศิลปะและทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนารอยยิ้มอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพเปรียบเทียบก่อนหลังการออกแบบฟัน เพื่อทำการออกแบบรอยยิ้ม Nemo Smile
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การออกแบบยิ้มสวย สามารถเห็นรอยยิ้มก่อนการจัดฟัน Veneer หรือที่เรียกว่าเคลือบผิวหน้าฟัน

ซึ่งเป็นการติดแผ่นฟันขาว ที่มีความบางปิดทับลงไปบริเวณผิวด้านหน้าของฟัน เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติ รวมทั้งเพิ่มความข็งแรงและทนทานให้แก่ผิวฟัน ทั้งนี้ คราบสีต่างๆ เช่นคราบอาหาร คราบบุหรี่ ชา และกาแฟ จะไม่สามารถติดบนวัสดุ Veneer ที่ใช้ในการเคลือบผิวฟันได้ ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจึงไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการติดสีจากคราบดังกล่าว

เคลือบฟัน แปะฟัน ทำฟันขาวด้วย วีเนียร์ เปลี่ยนรอยยิ้มให้สวยขึ้น
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รู้จักกับ VENEERS ในการสร้างยิ้มสวย

เป็นการเคลือบผิวฟัน เพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องของรูปร่างของสีฟันที่ไม่สวยงาม ซึ่งเกิดจากปัญหาฟันแตก ฟันบิ่น ฟันห่าง หรือฟันที่ไม่เข้ารูป ฟันเหลือง สีของฟันไม่สวยงาม ส่งผลต่อการปรับบุคลิกภาพและรอยยิ้ม บางท่านอาจเรียกว่าเคลือบฟันหรือแปะฟันขาว สามารถอยู่ได้ 15-20 ปี หรือมากกว่านั้น หากมีการแตกหรือบิ่นบางซี่ สามารถทำใหม่เฉพาะซี่นั้นๆได้

ทำวีเนียร์แบบไหนดี ?

เซรามิก วีเนียร์ (CERAMIC VENEERS)

มีความแข็งแรง ขาวใสเหมือนธรรมชาติ ผลิตจากแลปทันตกรรม ใช้เวลาในการรักษา 5-10 วัน แต่คนไข้ต้องพบทันตแพทย์ 3-4 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 วางแผนการรักษาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ตรงกับความต้องการของคนไข้ โดยทันตแพทย์จะวิเคราะห์ตามหลักของการรักษาและพิมพ์ฟันเพื่อทำแบบจำลองฟันก่อนทำ Veneer

ครั้งที่ 2 เตรียมฟัน ทันตแพทย์จะกรอผิวหน้าฟันเพียงเล็กน้อย และพิมพ์ฟันเพื่อส่งให้แลปทันตกรรม ทำชิ้นงาน Veneer  ระหว่างรอตัวจริง ทันตแพทย์จะให้แบบชั่วคราวกับคนไข้ก่อน

ครั้งที่ 3 ใส่ชิ้นงาน Veneer ที่ได้จากแลปทันตกรรม ขั้นตอนนี้ คนไข้จะได้รอยยิ้มใหม่ ที่สวยสดใส มั่นใจกว่าเดิม

ครั้งที่ 4 ตรวจสอบความเรียบร้อยและปัญหาหลังการใช้งานอีกครั้ง หลังจากใช้งานประมาณ 3-5 วัน

ข้อดี

มีอายุการใช้งานนานกว่า 15-20 ปีหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคนและความชำนาญของทันตแพทย์

ผลิตจากวัสดุเซรามิก แข็งแรง ขาวใส เหมือนฟันธรรมชาติ

ออกแบบชิ้นงานโดยช่างทันตกรรม มีความละเอียด ผิวสัมผัสเหมือนฟันธรรมชาติ

ทำการรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ข้อเสีย

ราคาสูงกว่าชนิดอื่น

ต้องเข้าพบทันตแพทย์ 3-4 ครั้ง และใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 วัน กว่าจะได้ชิ้นงาน

คอมโพสิต วีเนียร์ (COMPOSITE VENEERS)

ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตเรซิน แปะบนผิวหน้าฟัน และปรับแต่งรูปทรงของฟันให้สวยงามตามความต้องการของคนไข้ ใช้เวลาในการรักษาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนซี่ที่ต้องการทำ สามารถเสร็จภายในครั้งเดียว

ข้อดี

พบทันตแพทย์เพียงครั้งเดียว ได้รอยยิ้มใหมได้ทันที ราคาถูกกว่าแบบเซรามิก

ข้อเสีย

วัสดุเปลี่ยนสีได้ง่าย อายุการใช้งานประมาณ 2 ปี เมื่อใช้งานสีจะค่อยๆเข้มขึ้น และไม่เสมอกัน

ต้องทำการเปลี่ยนบ่อยทุก 2-3 ปี ซึ่งในการเปลียน จะทำให้เสียเนื้อฟันทุกครั้ง

หากแปะไม่สนิท อาจมีเศษอาหารหรือเชื้อโรคเข้าไปในซอกระหว่าง Veneers กับฟัน อาจทำให้ฟันผุได้

ทุกปัญหาเรื่องฟัน ทั้งฟันเหลือง ฟันแตก ฟันห่าง วีเนียร์จัดการได้
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

COMPOSITE VENEERS VS CERAMIC VENEERS

CERAMIC VENEER COMPOSITE VENEER

ความคงทน

แข็งแรง ทนต่อการสึกกร่อน สีคงทน ไม่ติดสีจากคราบอาหาร แข็งแรงน้อยกว่าเซรามิก สามารถซ่อมแซมได้บางส่วน เมื่อมีการแตกหัก

ความสวยงาม / ความขาว

ความสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ เลือกได้หลากหลายระดับ เลือกระดับความขาวได้น้อย ทำจากวัสดุอุดฟัน

อายุ / การดูแลรักษา

ระยะเวลาการใช้งานประมาณ 10-20 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา ระยะเวลาในการใช้งานประมาณ 3-5 ปี เนื่องจากมีการดูดซับสีของอาหาร

ราคา

ค่าใช้จ่ายสูงกว่า ใช้เวลาในการทำ 5-10 วัน ไม่เสร็จภายใน 1 วัน ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเซรามิก ระยะเวลาในการทำรวดเร็ว เสร็จภายใน 1-2 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ขั้นตอนการเคลือบผิวฟันด้วย

กรอผิวฟันเล็กน้อย ประมาณ 0.5-1.2 ม.ม. เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับนำ Veneer มาติดเนื้อฟัน

ทำแบบจำลองฟัน หรือพิมพ์ฟัน เพื่อนำไปทำ Veneer แต่ละชิ้นให้พอดีและสวยงาม

ทดลองติดชิ้น Veneer ลงบนตัวฟัน ซึ่งในขั้นตอนนี้ สามารถปรับแต่งได้ตามความพอใจของคนไข้

เมื่อทดลองแล้ว จะนำชิ้น Veneer ไปติดกับเนื้อฟันด้วยวัสดุยึดติดชนิดถาวรพิเศษ

ฉายแสงเพื่อให้วัสดุแข็งตัวในขั้นตอนสุดท้าย

ขั้นตอนการออกแบบยิ้มสวยด้วย

ขั้นตอนการการออกแบบวีเนียร์ สร้างรอยยิ้ม Nemo Smile วิธีที่ 1

ทันตแพทย์นำแบบจำลองฟันที่วัดสัดส่วนฟันแบบทั้งปากของคนไข้ ไปวางลงบนรูปปากและฟันจริง

ขั้นตอนการการออกแบบวีเนียร์ สร้างรอยยิ้ม Nemo Smile วิธีที่ 1

ทันตแพทย์นำแบบพิมพ์ฟันตามสัดส่วนฟันของคนไข้ และนำไปแปะ Veneer แบบซี่ต่อซี่

ขั้นตอนการการออกแบบวีเนียร์ สร้างรอยยิ้ม Nemo Smile วิธีที่ 1

ทันตแพทย์นำแบบพิมพ์ฟันตามสัดส่วนฟันของคนไข้ ที่ทำการแปะ Veneer ไปวางบนรูปปากและฟันจริง

ขั้นตอนการการออกแบบวีเนียร์ สร้างรอยยิ้ม Nemo Smile วิธีที่ 1

ทันตแพทย์สร้างแบบจำลองฟันเพื่อเป็นต้นแบบในการทำพิมพ์ฟันให้คนไข้

ขั้นตอนการการออกแบบวีเนียร์ สร้างรอยยิ้ม Nemo Smile วิธีที่ 1

ทันตแพทย์นำแบบจำลองฟัน เทียบกับรูปฟันจริงของคนไข้

ขั้นตอนการการออกแบบวีเนียร์ สร้างรอยยิ้ม Nemo Smile วิธีที่ 1

ทันตแพทย์วัดสัดส่วนฟันจริงคนไข้แบบซี่ต่อซี่ เพื่อนำไปทำแบบพิมพ์ฟันของคนไข้เฉพาะบุคคล

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ออกแบบรอยยิ้ม ทำวีเนียร์ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

VENEER แก้ไขปัญหาใดได้บ้าง?

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ไม่ว่าจะเลือกทำวีเนียร์แบบไหนดีนั้น การทำ Veneer สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ Veneer แต่ละประเภทย่อมให้ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งไม่ว่าจะเลือกทำวีเนียร์ที่ไหนดี ผลที่ได้ก็ย่อมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเทคนิค และความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ประจำคลินิกหรือสถานพยาบาลนั้นด้วยเช่นกัน

ข้อดีของการเคลือบผิวฟัน VENEER

ทนทาน ยากต่อการติดคราบจากเครื่องดื่ม อาหาร และบุหรี่

ไม่เกิดปัญหาฟันผุเหมือนฟันธรรมชาติ

เพิ่มความมั่นใจและความสวยงามของฟัน

ปิดช่องว่างระหว่างฟันในกรณีฟันห่าง

ปรับแต่งให้ฟันสวยงามขึ้น

ซ่อมแซมฟันที่สึกกร่อนและถูกทำลาย

ปกปิดสีฟันที่ผิดปกติหรือไม่สวยงาม

ข้อดีของการใช้ออกแบบยิ้มสวยด้วย

พัฒนาด้านการสื่อสารระหว่างทีมแพทย์

ทันตแพทย์วางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นภาพชัดเจน

ช่วยให้แพทย์สื่อสาร ทำความเข้าใจตรงกันกับคนไข้

ช่วยให้แพทย์สื่อสารกับแล็บได้ดีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างชิ้นงานถูกต้อง

ประเมินการรักษาและคาดคะเนผลการรักษาผ่านระบบดิจิตอล

สามารถใช้สร้างภาพจำลองรอยยิ้มของคนไข้ในรูปแบบ 3 มิติได้

วิธีเตรียมตัวก่อนทำ

เช็คสุขภาพช่องปาก

รักษาความสะอาดฟัน

รักษาฟันผุ

รักษาเหงือกอักเสบ

วิธีดูแลตัวเองหลังทำ

ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลัง รับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง

ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง

ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก

ควรให้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็ง

ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

ทำวีเนียร์ที่ไหนดี? แล้วการทำวีเนียร์ราคาเท่าไร?

คลินิกทำฟันแต่ละที่ล้วนมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึงเทคนิคที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จะเลือกทำวีเนียร์ที่ไหนดีนั้น คำตอบขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกและความต้องการของคนไข้ ซี่งการทำวีเนียร์ราคาแพงเป็นธรรมดา เพราะวัสดุที่ใช้นั้นจะช่วยทำให้ฟันมีสีขาวมากยิ่งขึ้น หากเลือกใช้วีเนียร์ราคาถูก อาจจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของฟันผุ เหงือกอักเสบ มีคราบหินปูน มีกลิ่นปาก ทั้งนี้ไม่ว่าทำวีเนียร์ราคาเท่าไร จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เทคนิค อุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้เป็นหลัก ในการประเมินความคุ้มค่าของราคานั้นๆ”

ทำวีเนียร์ที่ไหนดี ? และทำไมต้อง TC Smile Clinic ?

รีวิว TC Smile Dental Clinic
รีวิวทำฟัน TC Smile Dental Clinic

“TC Smile Dental หรือคลินิกทันตแพทย์ธารินทร์ ฉวีวรรณ  ได้รับความไว้วางใจจากคนไข้อย่างมากมาย ปัจจุบันเราได้พัฒนาแบรนด์ให้มีความทันสมัยมากขึ้้น แต่ยังคงความอบอุ่นในการดูแลคนไข้อย่างเคย”

 ” มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ ”   

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการผ่าตัด รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังผ่าตัด คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแลมากที่สุด 

 

ยิ้มได้มากกว่า ก็มั่นใจได้มากขึ้น

ทันตแพทย์ TC Smile Dental Clinic
ทีมแพทย์ TC Smile Dental Clinic

“TC Smile Clinic วางแผนการทำ Veneer ด้วย Nemo Smile แสดงให้เห็นรูปแบบฟันและรอยยิ้มใหม่ได้อย่างชัดเจนตามความต้องการของคนไข้ แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับการรักษาของทันตแพทย์ด้วยเช่นกัน

TC Smile Dental คลินิกทันตแพทย์ที่เปิดให้บริการอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น กว่า 54 ปี โดย ทพ. ดร. อมรพงษ์ วชิรมนทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  พร้อมด้วยพนักงานที่ผ่านการอบรมทั้งด้านข้อมูล ความรู้ และการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ”

ปรึกษาออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกเลย!

ออกแบบรอยยิ้มสวย ด้วยเทคนิค Nemo Smile
TC SMILE ทำให้ได้ ตอบโจทย์ทุกคำถาม ทำวีเนียร์ที่ไหนดี

คำถามที่พบบ่อย

ออกแบบยิ้มสวย คืออะไร l ออกแบบ Veneer ให้ยิ้มสวย คืออะไร l Nemo Smile คืออะไร l Nemo Smile เหมาะกับใคร l ออกแบบยิ้มสวยด้วยการทำวีเนียร์แบบไหนดี l ทำ Veneer ราคาเท่าไร l ออกแบบรอยยิ้มที่ไหนดี

 

คำถามและข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงการประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี โดยทันตเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ รวมถึงรีวิวออกแบบยิ้มสวย จากคนไข้จริง เพื่อรับประกันผลลัพธ์ที่ได้หลังการดูแลรักษา สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้กับคนไข้อย่างแน่นอน

มาร่วมปรึกษา วางแผนการออกแบบยิ้มสวยด้วย Nemo Smile กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ TC Smile