จัดฟันด้านใน

การจัดฟันด้านใน
Lingual Braces

การจัดฟันที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปและเป็นที่นิยมมากที่สุดคือการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะรัดยาง ซึ่งจะมีสีสันของยางให้เลือกเปลี่ยนตามความถึงพอใจของคนไข้ แต่ก็มีคนไข้จำนวนหนึ่งที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่ต้องการให้ใครเห็นเครื่องมือจัดฟัน การจัดฟันด้านใน (Lingual Braces) เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไข้กลุ่มนี้ แต่ในการจัดฟันด้านใน (Lingual Braces) จะมีความซับซ้อนกว่าการจัดฟันแบบทั่วไป เพราะผิวฟันด้านหลังจะมีรูปร่างลักษณะเฉพาะตัว โดยฟันแต่ละซี่จะมีขนาดและความโค้งที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดฟันด้านในจึงต้องใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมและพอดีกับฟันแต่ละซี่ และที่สำคัญต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ

การจัดฟันด้านในหรือการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นด้านใน (Lingual Braces หรือ Lingual Orthodontics) เป็นการจัดฟันที่ติดเครื่องมือซ่อนไว้หลังผิวฟันหรือด้านในปาก ต่างจากการจัดฟันทั่วไปที่ติดเครื่องมือไว้ที่ด้านหน้าของผิวฟันทำให้เป็นที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน การจัดฟันด้านในจะช่วยให้คนไข้ยิ้มได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น มองจากภายนอกไม่เห็นเครื่องมือ ไม่เป็นที่สังเกตของคนรอบข้าง และยังไม่ก่อให้เกิดการทำลายผิวฟันด้านหน้าอีกด้วย หากแปรงฟันไม่ดี

เครื่องมือที่สำหรับใช้จัดฟันด้านใน (Lingual Braces) จะมีขนาดเล็กกว่าและบางกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟันด้านนอกซึ่งจะช่วยลดปัญหาของเครื่องมือแบบเดิมๆเช่นการออกเสียงพูดที่ไม่ชัดถ้อยชัดคำ การจัดฟันด้านในมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเคลื่อนตัวของฟัน โดยตัวเครื่องมือจะถูกออกแบบให้มีความฝืดต่ำ (Low Friction) ฟันจึงเคลื่อนตัวได้เร็ว ส่งผลให้ในบางเคสใช้ระยะเวลาในการจัดฟันน้อยลง

การจัดฟันด้านใน
Lingual Braces เหมาะกับใคร?

[ ผู้ที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าจัดฟัน ต้องการความสวยงามเวลายิ้มหรือพูดคุย ]

[ ผู้ที่กังวลว่าหากติดเหล็กจัดฟันด้านนอก หากแปรงฟันไม่ดี ผิวฟันด้านนอกจะมีรอยด่างขาว ]

ข้อดีของการจัดฟันด้านใน
Lingual Braces

สังเกตเห็นได้ยาก

ยิ้มได้อย่างมั่นใจ

ไม่ทำลายผิวฟันด้านหน้า ไม่ก่อให้เกิดรอยด่างขาวบนฟัน

ระคายเคืองริมฝีปากและกระพุ้งแก้มน้อยกว่าการจัดฟันด้านนอก

แก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการรักษา
ด้วยการจัดฟันด้านใน
Lingual Braces

1. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

2. เอกซเรย์ 3 มิติ (CT Scan) และสแกนฟัน

3. ฟังแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์

4. เคลียร์ช่องปาก (ขึ้นอยู่กับแต่ละเคส)

5. ติดเครื่องมือจัดฟัน

6. พบแพทย์ตามนัดหมาย ทุก 6 – 8 สัปดาห์

7. ใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหรือรีเทนเนอร์หลังจัดฟันเสร็จ

ข้อแนะนำในการจัดฟันด้านใน
Lingual Braces

1. ในช่วงแรกของการใส่เครื่องมืออาจยังไม่ชินกับเครื่องมือ หลังใส่เครื่องมือประมาณ 1 – 4 สัปดาห์ คุณจะปรับตัวได้ ในเรื่องของการรับประทานอาหาร การแปรงฟัน และการพูด

2. คนไข้ต้องให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ฟัน และเครื่องมือจัดฟัน เพื่อไม่ให้เครื่องมือหลุดขณะทำการรักษา เพราะจะทำให้จัดฟันเสร็จช้าลง

3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือหลุด

4. ควรดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ขูดหินปูน และเช็คฟันผุทุก 6 เดือน จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ ภายในช่องปาก เช่นฟันผุ โรคเหงือก เป็นต้น

5. ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด