ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาฟอกสีฟัน

ราคาฟอกสีฟันและน้ำยาฟอกสีฟันที่ TC SMILE

การฟอกสีฟัน ราคา ราคาโปรโมชั่น
ฟอกสีฟันด้วย Cool Light 9,900 B. / ครั้ง 5,900 B. / ครั้ง
ฟอกสีฟันด้วย Cool Light + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 12,000 B. / ครั้ง
ฟอกสีฟันด้วย Laser 12,000 B. / ครั้ง
ฟอกสีฟันด้วย Laser + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 16,000 B. / ครั้ง
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Home Bleaching 5,500 B. / ครั้ง 3,900 B. / ครั้ง
น้ำยาฟอกสีฟัน 800 B. / หลอด