ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาฟอกสีฟัน

ราคาฟอกสีฟันและน้ำยาฟอกสีฟันที่ TC SMILE

การฟอกสีฟันราคาราคาโปรโมชั่น
ฟอกสีฟันด้วย Cool Light9,900 B. / ครั้ง5,900 B. / ครั้ง
ฟอกสีฟันด้วย Cool Light + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน12,000 B. / ครั้ง
ฟอกสีฟันด้วย Laser12,000 B. / ครั้ง
ฟอกสีฟันด้วย Laser + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน16,000 B. / ครั้ง
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Home Bleaching5,500 B. / ครั้ง3,900 B. / ครั้ง
น้ำยาฟอกสีฟัน800 B. / หลอด