ลงทะเบียนปรึกษากับทันตแพทย์แบบออนไลน์

VIRTUAL CONSULTATION
at TC Smile

ตรวจสุขภาพฟันและรับรายงานออนไลน์
กับทันตแพทย์เฉพาะทาง

อัพโหลดรูปภาพ

รับรายงานการตรวจสุขภาพทางช่องปาก

ประเมินและให้คำแนะนำโดยแพทย์เฉพาะทาง

ประเมินฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเลย