รากฟันเทียมระบบ Zygomatic

รากฟันเทียมระบบ Zygomatic

ทันตกรรมรากฟันเทียมระบบ Zygoma เป็นการปลูกรากเทียมเพื่อทดแทนฟันบนขากรรไกรด้านบนสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกรองรับฟันที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับการปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป

โดยการปลูกรากฟันเทียมด้วยระบบนี้ ทันตแพทย์จะทำการปลูกรากเทียมบนกระดูกบริเวณโหนกแก้มแทนกระดูกรองรับฟัน ให้ความมั่นคงแก่ทันตกรรมประดิษฐ์โดยการผ่าตัดเล็ก ซึ่งใช้เวลาในการรักษาเพียงสั้นๆ แต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

Zygomatic เหมาะกับใคร?

กรณีสูญเสียฟันหลังในบริเวณของขากรรไกรบน ไม่ว่าจะข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง ร่วมกับมีการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรในบริเวณนี้มาก

กรณีสูญเสียฟันทั้งหมดในบริเวณขากรรไกรบน โดยมีปริมาณของกระดูกบริเวณฟันหน้าเพียงพอ แต่มีปริมาณของกระดูกบริเวณฟันหลังละลายตัวไปมาก จนไม่เพียงพอสำหรับรองรับรากเทียมทั่วไป

กรณีที่สูญเสียฟันทั้งหมดบริเวณขากรรไกรบน และมีปริมาณของกระดูกไม่เพียงพอ (ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง) สามารถใช้รากฟันเทียมระบบ Zygomatic เพื่อหลีกเลี่ยงการปลูกกระดูกได้

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมด้วยระบบ ZYGOMATIC

แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัย
และวางแผนการรักษา รวมถึงการ
พิจารณาเอกซเรย์พาโนรามิกแบบทั้งปาก

ผู้ป่วยเข้ารับการถอนฟัน
(กรณีที่จำเป็น)
และรับการปลูกรากเทียม

ขั้นตอนการประดิษฐ์สะพานฟันอะคริลิค และยึดติดบนรากเทียม รวมทั้งการปรับแต่งให้เหมาะสมกับช่องปากและการสบฟัน

ด้วยเทคนิคการปลูกรากฟันเทียมระบบ Zygomatic ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการถอนฟัน และปลูก

รากฟันเทียมได้ในครั้งเดียวกัน หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการติดยึดสะพานฟันอะคริลิคบนรากฟันเทียมโดยประมาณ 1 ถึง 2 วันหลังการผ่าตัดปลูกรากฟันเทียม

หมายเหตุ : 

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการถ่ายเอกซเรย์บริเวณตำแหน่งไซนัสและกระดูกโหนกแก้มเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยจะได้รับการปลูกรากฟันเทียมบนกระดูกบริเวณโหนกแก้มด้านในอย่างน้อย 2 ตำแหน่ง

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมด้วยระบบ ZYGOMATIC

01. สามารถใช้รักษาได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาการสลายตัวของกระดูกรองรับฟันอย่างมาก

02. สามารถทำได้โดยผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการปลูกกระดูกเพื่อใช้รองรับรากฟันเทียม

03. ใช้เวลาเพียงสั้นๆ ในการรักษา รวมทั้งผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันได้ทันที ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงและเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์