ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาวีเนียร์

รวมราคาวีเนียร์แก้ปัญหาฟันไม่สวยที่ TC SMILE

Veneer เคลือบผิวฟันราคาราคาโปรโมชั่น
Composite Veneer5,000 B. / ซี่
Ceramic Veneer Empress Esthetics16,000 B. / ซี่
Veneer E-max12,000 B. / ซี่
Super-thin Veneer16,000 B. / ซี่
Lumineers21,000 B. / ซี่