ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาวีเนียร์

ทําฟันขาววีเนียร์ แก้ปัญหาฟันไม่สวยที่ TC SMILE

การทําวีเนียร์ เคลือบผิวฟัน ราคา ราคาโปรโมชั่น
Composite Veneer 5,000 B. / ซี่
Ceramic Veneer Empress Esthetics 16,000 B. / ซี่