ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคารักษารากฟัน

รวมราคารักษารากฟันและทุกบริการที่ TC SMILE

ทันตกรรมรักษารากฟันราคา
Core build up1,000 B. / ซี่
ฟันหน้า7,000 B. / ซี่
ฟันกรามน้อย9,000 B. / ซี่
ฟันกรามใหญ่10,000 B. / ซี่
ฟันกรามใหญ่ – กรณีซับซ้อน12,000 B. / ซี่
รื้อวัสดุอุดคลองรากฟัน800 B. / ราก