ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคารักษารากฟัน

รวมราคารักษารากฟันและทุกบริการที่ TC SMILE

ทันตกรรมรักษารากฟัน ราคา
Core build up 1,000 B. / ซี่
ฟันหน้า 7,000 B. / ซี่
ฟันกรามน้อย 9,000 B. / ซี่
ฟันกรามใหญ่ 10,000 B. / ซี่
ฟันกรามใหญ่ – กรณีซับซ้อน 12,000 B. / ซี่
รื้อวัสดุอุดคลองรากฟัน 800 B. / ราก