รากฟันเทียม ทันตกรรมรากเทียม ใส่รากฟันเทียม ทำรากฟันเทียม

รากฟันเทียม ทันตกรรมรากเทียม ทำรากฟันเทียม

“ได้ฟันใหม่ แข็งแรงเท่าฟันเดิม ด้วยการเติม
รากฟันเทียม (Dental Implant)

/ รากฟันเทียม ฝังรากฟันเทียม ปกปิดฟันหลอ ฟันสวยถาวร ไม่ง้อฟันปลอม /

การมีฟันที่แข็งแรง เป็นสิ่งสำคัญ แต่หากฟันมีปัญหาและร้ายแรงจนถึง ฟันหลอ หรือฟันหายทั้งปาก ปัญหานี้ แก้ไขได้ด้วย รากฟันเทียม ซึ่งเป็นวิธีเติมเต็มฟันใหม่แบบถาวร ส่วนจะ ทำรากฟันเทียมแบบไหนดี นั้น คนไข้จะต้องทำการปรึกษาร่วมกับทันตแพทย์ เพื่อหาแนวทางดูแลและแก้ไขในลำดับต่อไป

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม
ใส่รากฟันเทียม
การใส่รากฟันเทียม

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รากฟันเทียม คืออะไร ?

รากเทียม ผลิตจากวัสดุไททาเนียม ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เข้ากับร่างกายได้ดี สามารถ ฝังรากฟันเทียม ลงเพื่อให้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่อง รากฟัน จะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับ ทันตกรรมฟันปลอม, ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน ที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษาการสูญเสียฟันให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี สามารถทดแทนฟันที่สูญเสียไป ให้กลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

ทันตกรรมทดแทนฟันหลอหรือฟันหาย ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบ
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

รีวิวทำรากฟันเทียม - จุฑาเพชร จินตโสภณ

รากฟันเทียม เหมาะกับใคร?

รากฟันเทียมผู้ที่มีปัญหาฟันหลอ

รากฟันเทียมผู้ที่สูญเสียกระดูกรองฟันเป็นเวลานาน

รากฟันเทียมผู้ที่ใช้ฟันปลอมแล้วรู้สึกหลวม ใส่ไม่พอดี

รากฟันเทียมผู้ที่มีปัญหาโรคเหงือกและภาวะสูญเสียฟันในขั้นรุนแรง

รากฟันเทียมผู้ที่มีปัญหาสูญเสียกระดูกบริเวณกรามหลังการสูญเสียฟัน

รากฟันเทียมผู้ทีทำครอบฟันหรือสะพานฟันไปแล้วมีปัญหา รวมทั้งฟันอาจโยกคลอนจนถึงขั้นจำเป็นต้องถอน

รากฟันเทียม ครอบฟัน เดือยครอบฟัน

รากฟันเทียม ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ

รากฟันเทียมรากเทียม (Dental Implants)

รากเทียม ทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะคล้าย รากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบและไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ

 

รากฟันเทียมเดือยรองรับครอบฟัน (Abutment)

เดือยรองรับครอบฟัน ทำเพื่อครอบฟันให้ยึดติดแน่นกับรากฟันเทียม  ถ่ายทอดแรงบดเคี้ยวจากครอบฟันสู่รากเทียมและกระดูกขากรรไกร เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกรจะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน เพื่อให้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันและฟันปลอมต่อไป

 

รากฟันเทียมครอบฟัน (Crown)

ครอบฟัน เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิก (Porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ เป็นส่วนที่รับแรงบดเคี้ยวอาหาร

ขั้นตอนการทำรากเทียม ยังคงมีการครอบฟันเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

รากฟันเทียมดิจิตอล รากเทียมดิจิตอล รากฟันเทียมระบบดิจิตอล

การ ฝังรากฟันเทียม ดิจิตอล คืออะไร ?

คือการ ใส่รากฟันเทียม ที่ใช้ระบบดิจิตอล ได้แก่การวางแผนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการทำ และสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีตั้งแต่ก่อนทำ ทำให้คนไข้สามารถเห็นได้ทันทีว่าหากทำการ ใส่รากเทียม แล้วจะเป็นอย่างไร และด้วยความละเอียดและความทันสมัยของระบบดิจิตอลนี้ ทำให้การรักษาโดย การใส่รากเทียม แม่นยำและปลอดภัย เนื่องจากทันตแพทย์จะสามารถเห็นอวัยวะและเส้นเลือดที่สำคัญ และหลีกเลี่ยงการรักษาไม่ให้โดนจุดนั้น ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ใช่สถานพยาบาลทุกที่จะมี แต่ TC Smile Dental Clinic ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว หรือที่เรียกว่า เทคนิค Nemotec V หนึ่งใน ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม ให้กับคนไข้ เพื่อให้คนไข้มั่นใจถึงผลลัพธ์หลังทำมากที่สุด

หมอทำรากฟันเทียม

วางแผนการทำ รากฟันเทียม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

เทคนิค NEMOTEC V
“รากฟันเทียมดิจิตอล” แตกต่างกับการ ผ่าตัดใส่รากฟันเทียม แบบปกติยังไง

ใช้เทคนิค NEMOTEC V
(รากเทียมดิจิตอล)

ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากแพทย์สามารถเห็นอวัยวะและเส้นประสาทที่สำคัญ ทำให้การรักษาไม่กระทบกระเทือนบริเวณสำคัญดังกล่าว ทำให้การรักษามีความแม่นยำและปลอดภัย

คนไข้สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ตั้งแต่ก่อนทำ ทำให้คนไข้สามารถปรึกษาทันตแพทย์ถึงวิธีการรักษาได้ทันที

ผ่าตัดรากเทียมระบบปกติ

 

มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการผ่าตัด ทั้งนี้การรักษาดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญแลประสบการณ์ของทันตแพทย์ท่านนั้นๆด้วยเช่นกัน

ให้รอยยิ้มแห่งความสุขคงอยู่ตลอดไป ด้วยรากเทียมดิจิตอล

การฝังรากเทียมโดยใช้เทคนิค NEMOTEC V (รากเทียมดิจิตอล)
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

รากเทียมฟันหน้า สามารถทำได้หรือไม่ ?

รากเทียมฟันหน้า เป็นตำแหน่งที่ทำยาก เนื่องจากต้องทำให้รากเทียมยึดติดกับกระดูก และต้องทำให้สวยงาม กลมกลืนไปกับฟันซี่อื่น  หากฟันธรรมชาติที่ถูกถอนไปจากอุบัติเหตุ หรือจากโรคเหงือกที่มาการสูญเสียของกระดูกเบ้าฟัน มักจะเป็นปัญหาในการ ฝังรากเทียมฟันหน้า ซึ่งจะต้องมีการปลูกกระดูก

รากฟันเทียมฟันหน้า รีวิวทำรากฟันเทียมฟันหน้า
รีวิวทำรากฟันเทียมฟันหน้า รีวิวรากฟันเทียมฟันหน้า

รากฟันเทียม มีข้อดีอย่างไร ?

รากฟันเทียมได้ฟันเทียมที่ดูเป็นธรรมชาติและใช้งานได้เหมือนฟันจริง

รากฟันเทียมไม่ต้องกรอแต่งฟันข้างเคียง

รากฟันเทียมสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดีเหมือนกับฟันธรรมชาติ

รากฟันเทียมป้องกันการสูญเสียฟันและกระดูกข้างเคียง

รากฟันเทียมดูแลรักษาง่าย เหมือนฟันธรรมชาติ

รากฟันเทียม ผู้สูงอายุ
วัสดุทำรากฟันเทียม

เลือกทำรากฟันเทียมแบบไหนดี ?

นอกเหนือจากรากเทียม Digital Implant Guide System แล้ว ในปัจจุบันรากเทียมมีหลากหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีความแตกต่างกัน ทั้งวัสดุ ราคา รวมถึงความเหมาะสมของแต่ละปัญหา

ซึ่งสามารถอ่านรากเทียมแต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ที่นี่

รากฟันเทียมรากเทียม All-On-4

รากฟันเทียมรากเทียม ระบบ Digital Implant Guide System

รากฟันเทียมรากเทียมระบบ Zygomatic Implant

รากฟันเทียมรากเทียมไร้เจาะ

รากฟันเทียมรากเทียมไร้เหล็ก

รากฟันเทียมรากเทียมไร้เหล็กเฉพาะบุคคล

รากฟันเทียมรากเทียม UV

สัญญาณเตือนทั้งนี้จะเลือก ทำรากเทียมแบบไหนดี นั้น คนไข้ต้องพิจารณาและปรึกษาร่วมกับทันตแพทย์ เพื่อการเข้ารักษาในลำดับต่อไป

รากฟันเทียม VS ฟันปลอม

รากเทียมเป็นวัสดุที่ทำมาจากไทเทเนียม รากที่มีลักษณะคล้ายสกรูจะถูกฝังเข้าไปที่ขากรรไกรอย่างแน่นหนา สามารถเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อร่างกายของมนุษย์ คนไข้สามารถใช้งานและทำความสะอาดฟันได้ตามปกติ มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะรับแรงบดเคี้ยว จึงใช้ทดแทนฟันที่ถูกถอนไปได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยชะลอความเสื่อมสลายของกระดูกรองรับรากฟัน
ส่วนฟันปลอมนั้นสามารถใส่เข้าและถอดออกจากปากของเราได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ป้องกันปัญหาการล้มเอียงของฟันข้างเคียง การยื่นยาวของฟันคู่สบ และปัญหาข้อต่อขากรรไกร เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้แลดูเป็นธรรมชาติ สวยงาม และช่วยให้ผู้ใส่รู้สึกสะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อน

รากฟันเทียมผู้สูงอายุ

ฟันปลอมคืออะไร และแตกต่างจากรากเทียมอย่างไร
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ทันตกรรมรากฟันเทียม

open-mouth

เช็คสุขภาพช่องปาก

teeth-brushing

รักษาความสะอาดฟัน

tooth

รักษาฟันผุ

magnifying-glass

รักษาเหงือกอักเสบ

วิธีการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด ทันตกรรมรากฟันเทียม

icon checkควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลัง รับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง

icon checkควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง

icon checkควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก

icon checkไม่ควรเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งมากจนเกินไป เนื่องจากจะเป็นการทำลายรากฟัน

icon checkพบทันตแพทย์ตามนัดทุกครั้ง และควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน

รากฟันเทียมราคาเท่าไร ?

คลินิกทำฟันแต่ละที่ล้วนมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึงเทคนิคที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จะเลือกทำรากฟันเทียมที่ไหนดีนั้น คำตอบขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกและความต้องการของคนไข้ สำหรับคำถามทำรากฟันเทียมราคาเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับเทคนิค ความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์และมาตรฐานของคลินิกนั้นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งราคาแต่ละแบบของรากเทียม ที่ TC SMILE เป็นดังนี้ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รากฟันเทียม ราคา
รากฟันเทียม Digital Surgical Guide 6,000 B. / ซี่
รากฟันเทียมขนาดเล็ก Mini Implant 20,000 B.
รากเทียมฝังบนกระดูกแก้ม Zygomatic Implants 200,000 B. / ตัว
รากฟันเทียมแบบ All ON 4 ราคา
รากฟันเทียม All on 4 (ผ่าตัด + ใส่ฟัน) 260,000 B. (156,000 + 104,000)
ฟันเทียมสะพานฟันบน All on 4 ที่มีอยู่เดิม

(ผ่าตัด + ใส่ฟัน)

220,000 B. (132,000 + 88,000)
รากฟันเทียม All on 5 (ผ่าตัด + ใส่ฟัน) 310,000 B. (186,000 + 124,000)
รากฟันเทียม All on 6 (ผ่าตัด + ใส่ฟัน) 360,000 B. (216,000 + 144,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (USA หรือ ยุโรป) ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม 59,000 B. (36,000 + 23,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม 67,000 B. (36,000 + 31,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + Custom Abutment 46,000 B. (36,000 + 10,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (USA หรือ ยุโรป) ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟัน

เซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม

69,000 B. (46,000 + 23,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟัน

เซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม

77,000 B. (46,000 + 31,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + Custom Abutment 56,000 B. (46,000 + 10,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (เกาหลี) ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม 41,000 B. (25,000 + 16,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม 49,000 B. (25,000 + 24,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + Custom Abutment 34,000 B. (25,000 + 9,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (เกาหลี) ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟัน

เซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม

51,000 B. (35,000 + 16,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟัน

เซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม

59,000 B. (35,000 + 24,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + Custom Abutment 44,000 B. (35,000 + 9,000)
ปลูกกระดูก ราคา
ค่าผ่าตัดปลูกกระดูก 10,000 – 30,000 B. / บริเวณ
ค่าผ่าตัดยก Sinus 20,000 B.
ค่าผ่าตัดปลูกกระดูก + BMP 30,000 – 40,000 B.

สรุปเนื้อหา

การทำรากเทียม หรือ รากฟันเทียม เป็นการ รักษาฟันหลอ โดยการนำฟันใหม่ที่มีกระดูกยึดติดแบบถาวรมาเติมเต็ม แตกต่างจากการใช้ฟันปลอม ซึ่งการทำรากเทียมนี้ คนไข้ไม่สามารถถอดอุปกรณ์เองได้ มีความแข็งแรงคงทน เสมือนฟันธรรมชาติ”

ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี ? และทำไมต้อง TC Smile Dental Clinic

รีวิว TC Smile Dental Clinic

“TC Smile Dental หรือคลินิกทันตแพทย์ธารินทร์ ฉวีวรรณ  ได้รับความไว้วางใจจากคนไข้อย่างมากมาย ปัจจุบันเราได้พัฒนาแบรนด์ให้มีความทันสมัยมากขึ้้น แต่ยังคงความอบอุ่นในการดูแลคนไข้อย่างเคย”

มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการรักษา รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังรับบริการ คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแลมากที่สุด

“ยิ้มได้มากกว่า ก็มั่นใจได้มากขึ้น”

ทันตแพทย์ TC Smile Dental Clinic

“TC Smile Dental Clinic วางแผนการทำรากเทียมด้วยระบบดิจิตอล  แสดงให้เห็นรูปแบบฟันและรอยยิ้มใหม่ได้อย่างชัดเจนตามความต้องการของคนไข้ แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับการรักษาของทันตแพทย์ด้วยเช่นกัน

TC Smile Dental Clinic คลินิกทันตแพทย์ที่เปิดให้บริการอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น กว่า 54 ปี โดย ทพ. ดร. อมรพงษ์ วชิรมนทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  พร้อมด้วยพนักงานที่ผ่านการอบรมทั้งด้านข้อมูล ความรู้ และการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ”

ปรึกษาออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกเลย!

รีวิวทำรากฟันเทียม จากคนไข้

รากฟันเทียม แทนฟันปลอม ตัวเลือกของคนฟันหลอ
TC SMILE Dental Clinic
ตัวจริงเรื่อง รากฟันเทียม

คำถามที่พบบ่อย

รากเทียม คืออะไร l รากเทียม เหมาะกับใคร l รากฟันเทียมราคาเท่าไร l ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี

 

คำถามและข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงการประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรายินดีบริการให้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาฟรี โดยทันตเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ รวมถึงรีวิวออกแบบยิ้มสวย จากคนไข้จริง เพื่อรับประกันผลลัพธ์ที่ได้หลังการดูแลรักษา สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้กับคนไข้อย่างแน่นอน

มาร่วมปรึกษา วางแผน รากฟันเทียม กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ TC Smile Dental Clinic