จัดฟันด้านใน Brava By Brius

จัดฟันด้านใน

จัดฟันด้านในแบบ
Brava By Brius

การจัดฟันแบบมองไม่เห็น Brava by Brius คือ การติดเครื่องมือจัดฟันไว้ที่ด้านหลังของผิวฟัน ทำให้ไม่สามารถมองเห็นเครื่องมือได้ 100% แต่ความพิเศษของ Brava by Brius แตกต่างจากการจัดฟันรูปแบบอื่น ๆ ก็คือเครื่องมือจะถูกออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคล อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการจัดเรียงฟันให้สวยงามอย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพราะเครื่องมือจะทำหน้าที่ออกแรงยึดและเคลื่อนฟันแต่ละซี่อย่างอิสระและต่อเนื่องตลอดกระบวนการรักษา ทำให้ผู้ใช้บริการเห็นผลลัพธ์ของฟันสวยได้อย่างทันใจ

จัดฟันด้านใน Brius
จัดฟันด้านใน Brius

Brava By Brius

กับจัดฟันโลหะต่างกันอย่างไร?

การจัดฟันแบบ Brava by Brius แตกต่างจากการจัดฟันแบบโลหะทั่วไปตรงที่ฟันทุกซี่ไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงจากลวดจัดฟัน แต่เป็นเชื่อมต่อกันผ่านอาร์ม NiTi ที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงซึ่งถูกออกแบบด้วยกระบวนการ Finite Element Analysis (FEA) ที่ซับซ้อนโดยอาร์ม NiTi นี้เองจะยื่นออกมาจากแกนบาร์โลหะที่เป็นวัสดุโลหะจำรูป (เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศ) ทำให้ NiTi แต่ละชิ้นนั้นจะส่งแรงที่เหมาะสมในการเคลื่อนฟันแต่ละซี่ ทำให้การเคลื่อนที่ของฟันแต่ละซี่นั้นเป็นอิสระจากฟันซี่อื่น ๆ ไม่ส่งผลกระทบกันและกัน

ขั้นตอนการรักษา

ขั้นตอนจัดฟันด้านใน
ขั้นตอนจัดฟันด้านใน
ขั้นตอนจัดฟันด้านใน
ขั้นตอนจัดฟันด้านใน

กระบวนการผลิตและวางแผนทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ เฉพาะของบริษัท

Brius® Technologies

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ระบบการรักษาที่เฉพาะตัว ประกอบกับเทคนิคของทันตแพทย์ที่มากประสบการณ์ของ ทพ.ดร. อมรพงษ์ วชิรมน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมจัดฟันด้านในโลก คนที่ 7 (7th Chairman of World Society of Lingual Orthodontics) ทำให้ TC Smile by Vertex ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบการจัดฟันแบบใหม่ไร้การมองเห็นเท่านั้น แต่ TC Smile by Vertex คือหนึ่งในศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์ศิลปะในช่องปาก และใบหน้าของผู้ที่เข้ารับการรักษาทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง

จัดฟันด้านใน หมอตี๊
รับคำปรึกษา