ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ราคาทันตกรรมสำหรับเด็กที่ TC SMILE

ทันตกรรมสำหรับเด็กราคา
เครื่องมือกันฟันล้ม6,000 B. / ซี่
เครื่องมือคงช่องว่าง4,000 B. / ซี่
ครอบฟันแบบสแตนเลส2,000 B. / ซี่
รักษารากฟันเด็ก2,500 B. / ซี่
PRR800 B. / ซี่
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต (ฟันน้ำนม)1,000 B. / ด้าน
อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม (ฟันน้ำนม)800 B. / ซี่
ถอนฟัน (ฟันน้ำนม)800 B. / ซี่
เคลือบหลุมร่องฟัน400 B. / ซี่
เคลือบฟลูออไรด์400 B. / ครั้ง
ขูดหินปูน500 B. / ครั้ง