ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ราคาทันตกรรมสำหรับเด็กที่ TC SMILE

ทันตกรรมสำหรับเด็ก ราคา
เครื่องมือกันฟันล้ม 6,000 B. / ซี่
เครื่องมือคงช่องว่าง 4,000 B. / ซี่
ครอบฟันแบบสแตนเลส 2,000 B. / ซี่
รักษารากฟันเด็ก 2,500 B. / ซี่
PRR 800 B. / ซี่
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต (ฟันน้ำนม) 1,000 B. / ด้าน
อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม (ฟันน้ำนม) 800 B. / ซี่
ถอนฟัน (ฟันน้ำนม) 800 B. / ซี่
เคลือบหลุมร่องฟัน 400 B. / ซี่
เคลือบฟลูออไรด์ 400 B. / ครั้ง
ขูดหินปูน 500 B. / ครั้ง