Dental Spa

dental-spa
bg
Dental Spa

คือ การทำความสะอาดฟันที่ไม่ได้มีแค่การขูดหินปูน ก้อนแข็งออกจากผิวฟันแต่ยังกำจัดคราบ biofilm ที่เป็นบ่อเกิดของโรคฟันผุและโรคเหงือกอีกด้วย

เครื่อง Airflow
bg

Biofilm คืออะไร?

Biofilm หรือคราบจุลินทรีย์ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับผิวฟันตลอดเวลา เมื่อผิวฟันสะอาดสัมผัสกับน้ำลายเมือกในน้ำลายจะจับตัวเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ เคลือบอยู่บนผิวฟัน เมื่อเวลาผ่านไปเชื้อแบคทีเรีย ในช่องปากจะเข้ามาอาศัยอยู่ และหากคราบ biofilm เกาะตัวอยู่เป็นเวลายาวนานเพียงพอ biofilm จะก่อตัวเป็นคราบ plaque และกลายเป็นก้อนหินปูนในที่สุด

การแปรงฟันอย่างถูกวิธีเป็นประจำจะทำให้ biofilm ถูกกำจัดออกก่อนที่จะแปรเปลี่ยนกลายเป็นคราบที่หนาขึ้น และมีปริมาณเชื้อเยอะมากขึ้น จึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคฟันผุ และโรคเหงือกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปรึกษา
bg

ข้อดีในการทำ

Air FlowหรือDental Spa

 • ฟันขาวสะอาดขึ้น
 • ขจัดคราบติดแน่นได้ดี
 • ช่วยลดกลิ่นปาก กลิ่นบุหรี่
 • สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เจ็บ
 • สามารถขจัดคราบจุลินทรีย์ที่เป็น
 • สาเหตุของการเกิดโรคเหงือกและโรคฟันผุได้
Air Flow Dental Spa

เหมาะกับใครและสุขภาพฟันแบบใด?

 • ผู้ที่ต้องการรอยยิ้มที่สดใสขึ้น ฟันดูสะอาดขึ้น
 • ผู้ที่ฟันมีคราบชา กาแฟ หรือคราบบุหรี่
 • ผู้ที่จัดฟัน แปรงฟันลำบาก มักมีคราบฟัน
 • ผู้ที่ใส่ฟันปลอมติดแน่น หรือใส่รากฟันเทียม
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคปริทันต์
 • ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพช่องปาก
bg

Guided Biofilm Therapy หรือ GBT

ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอนคือ

1. ย้อมสีฟันด้วย plaque disclosing gel
ขั้นตอนนี้ทันตแพทย์จะทาเจลสีน้ำเงินไปบนผิวฟันทุกซี่ในช่องปาก แล้วฉีดน้ำล้างออก สีย้อมที่ฝังตัว
อยู่ในคราบ plaque จะปรากฏออกมา 2 แบบ

 • คราบสีน้ำเงินเข้ม คือคราบ plaque หนา ที่สะสมมานานกว่า 48 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยทำความสะอาดฟันบริเวณนั้น ๆ ได้ไม่ทั่วถึง คราบแบบนี้มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่หนาแน่น จึงอาจก่อให้เกิดโรคกับเหงือกและฟันได้
 • คราบสีแดง คือคราบ plaque บาง ๆ ที่เพิ่งก่อตัวมาไม่เกิน 48 ชั่วโมง แสดงว่าเทคนิคการแปรงฟันแบบเดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่สามารถทำความสะอาดบริเวณเหล่านี้ได้

2. ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะให้ผู้ป่วยดูสีย้อมในกระจกไปด้วยกัน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำ
ความสะอาดฟันที่ถูกต้อง

3. Airflow polishing – ทันตแพทย์ทำความสะอาดคราบ plaque ที่ปรากฏด้วยสีย้อมด้วยเครื่องมือพิเศษ
ที่เรียกว่า Airflow ซี่งจะทำความสะอาดผิวฟันทุกซี่ในช่องปากได้อย่างอ่อนโยน และสะอาดถึงทุกซอกมุม

Guided Biofilm Therapy
bg
Before & After
Before & After
Before & After
ปรึกษา
BG