รากฟันเทียมระบบ Intra Lock

รากฟันเทียมระบบ Intra Lock

รากฟันเทียมระบบ Intra Lock เป็นระบบที่ทำให้มีการยึดติดกับกระดูกได้อย่างรวดเร็ว จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ระบบ Intra Lock สามารถทำให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกได้เร็วขึ้นกว่าระบบทั่วไป จึงทำให้สามารถที่จะต่อรากเทียมได้เร็ว

ทั้งนี้พื้นผิวของรากเทียมใหม่ที่มีการสร้างขึ้นมามีชื่อว่า Ossean Surface โดยใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาปรับพื้นผิวของรากเทียม ทำให้การหายของกระดูกเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีการควบคุมการละลายตัวของกระดูก ในระหว่างที่เกิดการหายของกระดูก มีการเชื่อมต่อกับรากเทียม ด้วยวิธีนี้จะทำให้คนไข้ได้ฟันเร็วกว่าปกติ หรือในหลายๆ กรณี ก็สามารถทำฟันปลอมให้คนไข้เสร็จภายใน 72 ชั่วโมง (3-5 วัน)**

หมายเหตุ  “ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” 

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียม
ด้วยระบบ Intra Lock

แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา รวมถึงการพิจารณาเอกซเรย์พาโนรามิกแบบทั้งปาก

ผู้ป่วยเข้ารับการถอนฟัน (กรณีที่จำเป็น) และรับการปลูกรากเทียม

ขั้นตอนการประดิษฐ์ครอบฟัน สะพานฟันอะคริลิค และยึดติดบนรากเทียม รวมทั้งการปรับแต่งให้เหมาะสมกับช่องปากและการสบฟัน

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียม
ด้วยระบบ Intra Lock

สามารถยึดติดกับกระดูกได้เร็วขึ้นกว่าระบบทั่วไป ทำให้ต่อรากเทียมได้เร็ว

ผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันได้ทันที ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงและเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์