รวมราคารากฟันเทียมและทุกบริการที่ TC SMILE

รากฟันเทียมราคา
รากฟันเทียม Digital Surgical Guide6,000 B. / ซี่
รากฟันเทียมขนาดเล็ก Mini Implant20,000 B.
รากเทียมฝังบนกระดูกแก้ม Zygomatic Implants200,000 B. / ตัว
รากฟันเทียมแบบ All ON 4ราคา
รากฟันเทียม All on 4 (ผ่าตัด + ใส่ฟัน)300,000 B.
ฟันเทียมสะพานฟันบน All on 4 ที่มีอยู่เดิม

(ผ่าตัด + ใส่ฟัน)

250,000 B.
รากฟันเทียม All on 5 (ผ่าตัด + ใส่ฟัน)350,000 B.
รากฟันเทียม All on 6 (ผ่าตัด + ใส่ฟัน)400,000 B.
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (USA หรือ ยุโรป)ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม69,000 B. (41,000+28,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม77,000 B. (41,000+36,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + Custom Abutment46,000 B. (41,000+15,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (USA หรือ ยุโรป)ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟันเซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม69,000 B. (51,000 + 28,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม87,000 B. (51,000 + 36,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + Custom Abutment66,000 B. (51,000 + 15,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (เกาหลี)ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม49,000 B. (29,000 + 20,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม57,000 B. (29,000 + 28,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + Custom Abutment39,000 B. (29,000 + 10,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (เกาหลี)ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟันเซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม59,000 B. (39,000 + 20,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม67,000 B. (39,000 + 28,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + Custom Abutment49,000 B. (39,000 + 10,000)
ปลูกกระดูกราคา
ค่าผ่าตัดปลูกกระดูก20,500 – 50,000 B. / บริเวณ
ค่าผ่าตัดยก Sinus30,000 B.
ค่าผ่าตัดปลูกกระดูก + BMP30,000 – 40,000 B.