รวมราคารากฟันเทียมและทุกบริการที่ TC SMILE

รากฟันเทียม ราคา
รากฟันเทียม Digital Surgical Guide 6,000 B. / ซี่
รากฟันเทียมขนาดเล็ก Mini Implant 20,000 B.
รากเทียมฝังบนกระดูกแก้ม Zygomatic Implants 200,000 B. / ตัว
รากฟันเทียมแบบ All ON 4 ราคา
รากฟันเทียม All on 4 (ผ่าตัด + ใส่ฟัน) 300,000 B.
ฟันเทียมสะพานฟันบน All on 4 ที่มีอยู่เดิม

(ผ่าตัด + ใส่ฟัน)

250,000 B.
รากฟันเทียม All on 5 (ผ่าตัด + ใส่ฟัน) 350,000 B.
รากฟันเทียม All on 6 (ผ่าตัด + ใส่ฟัน) 400,000 B.
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (USA หรือ ยุโรป) ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม 69,000 B. (41,000+28,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม 77,000 B. (41,000+36,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + Custom Abutment 46,000 B. (41,000+15,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (USA หรือ ยุโรป) ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟันเซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม 69,000 B. (51,000 + 28,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม 87,000 B. (51,000 + 36,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + Custom Abutment 66,000 B. (51,000 + 15,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (เกาหลี) ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม 49,000 B. (29,000 + 20,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม 57,000 B. (29,000 + 28,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + Custom Abutment 39,000 B. (29,000 + 10,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (เกาหลี) ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟันเซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม 59,000 B. (39,000 + 20,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม 67,000 B. (39,000 + 28,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + Custom Abutment 49,000 B. (39,000 + 10,000)
ปลูกกระดูก ราคา
ค่าผ่าตัดปลูกกระดูก 20,500 – 50,000 B. / บริเวณ
ค่าผ่าตัดยก Sinus 30,000 B.
ค่าผ่าตัดปลูกกระดูก + BMP 30,000 – 40,000 B.