ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคารากฟันเทียม

รวมราคารากฟันเทียมและทุกบริการที่ TC SMILE

รากฟันเทียมราคา
รากฟันเทียม Digital Surgical Guide6,000 B. / ซี่
รากฟันเทียมขนาดเล็ก Mini Implant20,000 B.
รากเทียมฝังบนกระดูกแก้ม Zygomatic Implants200,000 B. / ตัว
รากฟันเทียมแบบ All ON 4ราคา
รากฟันเทียม All on 4 (ผ่าตัด + ใส่ฟัน)260,000 B. (156,000 + 104,000)
ฟันเทียมสะพานฟันบน All on 4 ที่มีอยู่เดิม

(ผ่าตัด + ใส่ฟัน)

220,000 B. (132,000 + 88,000)
รากฟันเทียม All on 5 (ผ่าตัด + ใส่ฟัน)310,000 B. (186,000 + 124,000)
รากฟันเทียม All on 6 (ผ่าตัด + ใส่ฟัน)360,000 B. (216,000 + 144,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (USA หรือ ยุโรป)ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม59,000 B. (36,000 + 23,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม67,000 B. (36,000 + 31,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + Custom Abutment46,000 B. (36,000 + 10,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (USA หรือ ยุโรป)ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟัน

เซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม

69,000 B. (46,000 + 23,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟัน

เซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม

77,000 B. (46,000 + 31,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + Custom Abutment56,000 B. (46,000 + 10,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (เกาหลี)ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม41,000 B. (25,000 + 16,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม49,000 B. (25,000 + 24,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม + Custom Abutment34,000 B. (25,000 + 9,000)
รากฟันเทียมและครอบฟันเซรามิก (เกาหลี)ราคา
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟัน

เซรามิกเคลือบโครงโลหะบนรากเทียม

51,000 B. (35,000 + 16,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + ครอบฟัน

เซรามิกทั้งชิ้นบนรากเทียม

59,000 B. (35,000 + 24,000)
ผ่าตัดใส่รากเทียม Immediate Loading + Custom Abutment44,000 B. (35,000 + 9,000)
ปลูกกระดูกราคา
ค่าผ่าตัดปลูกกระดูก10,000 – 30,000 B. / บริเวณ
ค่าผ่าตัดยก Sinus20,000 B.
ค่าผ่าตัดปลูกกระดูก + BMP30,000 – 40,000 B.