ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาฟันปลอม

รวมราคาฟันปลอมและทุกบริการที่ TC SMILE

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม) ราคา
ฟันปลอมทั้งปาก 20,000 B. / ชิ้น
ฟันปลอมฐานอะคริลิก ซี่แรก 4,000 B. / ซี่

ต่อไป 500 B. / ซี่

ฟันปลอมฐานโลหะ 16,000 B. / ชิ้น
เติมฟัน 500 B. / ซี่