ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาฟันปลอม

รวมราคาฟันปลอมและทุกบริการที่ TC SMILE

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)ราคา
ฟันปลอมทั้งปาก20,000 B. / ชิ้น
ฟันปลอมฐานอะคริลิกซี่แรก 4,000 B. / ซี่

ต่อไป 500 B. / ซี่

ฟันปลอมฐานโลหะ16,000 B. / ชิ้น
เติมฟัน500 B. / ซี่