การครอบฟัน

ครอบฟัน

การครอบฟัน Crown

การครอบฟัน (Crown) เป็นการครอบหรือคลุมฟันที่ได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือได้ผ่านการรักษารากฟัน เพื่อให้ฟันซี่นั้นแข็งแรงขึ้น เป็นระเบียบมากขึ้น มีรูปทรงสวยงามมากขึ้น หรือเพื่อให้ฟันมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีดังเดิม

ประเภทของครอบฟัน

ครอบฟันโลหะเคลือบด้วยเซรามิก Porcelain Fused to Metal Crown

เป็นครอบฟันเซรามิกผสมโลหะ โดยการนำข้อดีของวัสดุทั้งสองชนิดมาทำเป็นครอบฟันชนิดนี้ ตัวครอบฟันจะแข็งแรงและมีสีเหมือนฟันธรรมชาติ

 

ครอบฟันเซรามิก All-Ceramic Crown

มีสีสันที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์มักจะแนะนำให้ใช้ครอบฟันเซรามิกในการทดแทนฟันหน้า ซึ่งครอบฟันเซรามิกจะมีความใส สวยงาม เหมือนฟันธรรมชาติ และยังมีครอบฟันเซรามิกอีกชนิดหนึ่ง เหมาะกับคนไข้ที่แพ้โลหะและจำเป็นต้องทำครอบฟันหลัง คือครอบฟันเซอร์โคเนีย (Zirconia crown)

 

ครอบฟันโลหะ Full Metal Crown

ครอบฟันโลหะทำจากโลหะหลายชนิด เช่น ทอง มีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุด เนื่องจากไม่มีการบิ่นหรือแตกเหมือนวัสดุเซรามิก แต่มีความสวยงามต่ำ มักจะใช้กับฟันหลังมากกว่าฟันหน้า

 

ครอบฟันเรซิน All-Resin Crown

ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายพลาสติก มักใช้เป็นครอบฟันชั่วคราวระหว่างการรักษา

ประโยชน์ของการครอบฟัน

ช่วยปกป้องฟันที่อ่อนแอ เนื่องจากแตก หัก บิ่น มีการผุมาก หรือได้รับการรักษารากฟันและช่วยให้มีความแข็งแรงดังเดิม

 

ช่วยป้องกันฟันที่ได้รับการครอบจากการเกิดฟันผุ

ช่วยปกปิดฟันซี่เดิมที่ไม่สวยงาม ด้วยครอบฟันที่มีรูปร่างและสีสวยตามที่ต้องการ

ช่วยให้สามารถรักษาตำแหน่งฟันและประสิทธิภาพการทำงานให้เหมือนดังเดิม

ช่วยบูรณะฟันที่มีรูผุใหญ่ หรือมีวัสดุอุดเดิมที่ใหญ่เกินไปได้

เป็นองค์ประกอบในการทำสะพานฟัน

ช่วยบูรณะและการคงสภาพการสบฟันของผู้ป่วยตามธรรมชาติ

เป็นองค์ประกอบในการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

ช่วยให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการเตรียมฟัน

1. การฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะกรอเพื่อทำครอบฟัน

2. การกรอฟันเพื่อเป็นฐานให้แก่ครอบฟัน

3. การจดบันทึก สี ขนาด รูปร่างของฟันที่ต้องการในการทำครอบฟัน

4. การพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง

5. แบบจำลองและรายละเอียดทั้งหมดจะถูกส่งไปยังห้องแล็บเพื่อทำครอบฟัน

6. ทันตแพทย์จะทำการติดครอบฟันแบบชั่วคราวให้แก่ผู้ป่วยสำหรับใช้งานระหว่างการรอ

ขั้นตอนการติดครอบฟัน

1. การรื้อครอบฟันแบบชั่วคราวออก

2. การติดยึดครอบฟันแบบถาวรบนฟัน

3. การตรวจเช็คและการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมที่สุด

ข้อปฏิบัติหลังการทำครอบฟัน

1. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดยึดครอบฟัน

2. สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดการบวมหรืออาการต่าง ๆ ได้โดยการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือ (เกลือ 1 ช้อนชา + น้ำอุ่น 1 แก้ว) อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง

3. ควรดูแลความสะอาดบริเวณที่ติดครอบฟันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดโรคเหงือก

4. อาการเสียวฟันอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยบางท่าน โดยอาการดังกล่าวจะสามารถหายได้เอง ภายในเวลาไม่นาน

หากเกิดอาการเสียวฟัน ควรปฏิบัติตนดังนี้

หลีกเลี่ยงการดื่ม
หรือรับประทานอาหารที่ร้อน เย็น
หรือมีความเป็นกรดสูง เช่น น้ำมะนาว เป็นต้น

การรับประทานยาแก้ปวดสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้ระดับหนึ่ง

ควรเลือกใช้ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่มีสารฟลูออไรด์สูงซึ่งสามารถช่วยปัญหาการเสียวฟันได้

ควรทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

ควรเริ่มด้วย
การรับประทานอาหารอ่อนๆ
จนกว่าจะเคยชินกับครอบฟันใหม่

วิธีการดูแลรักษาหลังเข้ารับการทำครอบฟัน

1. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลัง รับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง

2. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง

3. ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก

4. ควรให้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณฟันที่ได้รับการครอบฟัน

5. ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

รวมราคาครอบฟันและรื้อเดือยฟันทุกบริการที่ TC SMILE

ครอบฟั ราคา
ครอบฟันชั่วคราว 1,000 B. / ซี่
ฟันพลาสติกชั่วคราวกรณีจัดฟัน 2,000 B. / ซี่
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา 8,000 B. / ซี่
ครอบฟันเซรามิกกับผสมทอง >2% 13,000 – 18,000 B. / ซี่
ครอบฟันทอง 20,000 B. / ซี่
ครอบฟันเซรามิก E-max / 3M LAVA 15,000 B. / ซี่
ครอบฟันเซรามิก Cercon 15,000 B. / ซี่
ครอบฟันเซรามิก Procera or CEREC Zirconia 18,000 B. / ซี่
ครอบฟันไทเทเนียม 18,000 B. / ซี่
เดือยรองรับครอบฟัน 5,000 B. / ซี่
ครอบฟันขาวแบบถอดได้ Snap on Smile 10,000 B. / ซี่
รื้อครอบฟัน 500 B. / ซี่
รื้อเดือยฟัน 1,000  B. / ซี่