สะพานฟัน

สะพานฟัน Dental Bridge

สะพานฟันคือฟันเทียมชนิดติดแน่นแบบซี่เดียว ใช้ทดแทนฟันที่สูญหายไปและเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างฟันซี่ข้างเคียง ฟันที่อยู่ข้างๆ ฟันที่เสียไปจะเรียกว่าฟันหลักและฟันที่ทดแทนจะเรียกว่าฟันตัวลอย (Pontic) มีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่มีตะขอ ไม่มีแผ่นเหงือกปลอม สะพานฟันจะช่วยให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง อีกทั้งยังช่วยให้สามารถเคี้ยวอาหาร พูด และวางตำแหน่งของขากรรไกรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ฟันซี่อื่นๆ เคลื่อนออกจากตำแหน่ง หรือล้มลง

ประเภทของสะพานฟัน

Image

สะพานฟันแบบธรรมดา

นิยมมากที่สุด วัสดุจะทำจากเซรามิกหรือพอร์เซเลนหลอมกับเหล็ก ครอบฟันทำขึ้นสำหรับฟันทั้งสองข้างของฟันที่หายไป โดยจะมีช่องว่างระหว่างฟันทั้งสองซี่

Image

สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว

มักใช้ในคนไข้ที่ไม่มีฟันข้างใดข้างหนึ่งของฟันที่หายไป มีฟันซี่ข้างเคียงเพียงซี่เดียวที่ใช้ในการเกาะยึดสะพานฟัน โดยจะติดฟันลอยเข้าไปที่ปลายของฟันหลัก

Image

สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์

เป็นสะพานฟันที่ยึดด้วยวัสดุเรซิน มักเป็นทางเลือกใช้ทดแทนสะพานฟันแบบธรรมดา สะพานฟันประเภทนี้จะมีแกนโลหะและมีโลหะลักษณะคล้ายปีก ที่จะใช้ยึดติดด้านหลังของฟันด้านข้าง

ประเภทของวัสดุที่ใช้ในการทำสะพานฟัน

สะพานฟันแบบโลหะเคลือบด้วยเซรามิก

มีสีสันที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ มักจะใช้
สำหรับการทดแทนฟันกรามซึ่งใช้ในการบดเคี้ยว

สะพานฟันแบบเซรามิกล้วน

มีสีสันที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ
มักจะใช้ในการทดแทนฟันหน้า
ซึ่งครอบฟันแบบเซรามิกล้วนนั้นจะมีความใส
สวยงาม เหมือนฟันตามธรรมชาติ

สะพานฟันแบบโลหะล้วน (ทอง)

มีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุด เนื่อง
จากไม่มีการบิ่น หรือแตกเหมือนวัสดุเซรามิก

ประโยชน์ของการทำสะพานฟัน

01.  ช่วยให้มีรอยยิ้มที่สวยงามดังเดิม

02.  การบดเคี้ยวและการออกเสียงสามารถใช้ได้ดีดังเดิม

03.  รักษารูปหน้าให้เป็นไปตามปกติ

04.  กระจายแรงบดเคี้ยวให้เป็นไปตามปกติ

05.  หลีกเลี่ยงการรับแรงบดเคี้ยวที่มากเกินไปของฟันซี่ข้างเคียง

06.  หลีกเลี่ยงปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงมายังช่องว่าง

07.  รักษาตำแหน่งและการทำงานของฟันให้เป็นไปตามธรรมชาติ

08.  รักษาการสบฟันให้เป็นไปตามปกติ

ขั้นตอนการทำสะพานฟัน

01.  ตรวจวินิจฉัยและเตรียมฟัน

02.  ฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะกรอเพื่อเป็นฐานของสะพานฟัน

03.  กรอฟันเพื่อเป็นฐานให้แก่สะพานฟัน

04.  จดบันทึก สี ขนาด รูปร่างของฟันที่ต้องการในการทำสะพานฟัน

05.  พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง

06.  แบบจำลองและรายละเอียดทั้งหมดจะถูกส่งไปยังห้องแล็บเพื่อทำสะพานฟัน

07.  ทันตแพทย์จะทำการติดสะพานฟันแบบชั่วคราวให้แก่คนไข้สำหรับใช้งานระหว่างรอการผลิตสะพานฟันแบบถาวร

ขั้นตอนการติดสะพานฟัน

01. รื้อสะพานฟันแบบชั่วคราวออก

02. ติดยึดสะพานฟันแบบถาวรบนฟัน ตรวจเช็คและปรับแต่งสะพานฟันให้มีความเหมาะสมที่สุด

ข้อปฏิบัติหลังการเข้ารับการทำสะพานฟัน

หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งหลังการติดยึดสะพานฟันใน 24 ชั่วโมง

สามารถหลีกเลี่ยงการบวมหรืออาการต่างๆ ได้โดยการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือ (เกลือ 1 ช้อนชา + น้ำอุ่น 1 แก้ว) อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง

ดูแลความสะอาดบริเวณที่ติดสะพานฟันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดโรคเหงือก

รับประทานอาหารอ่อนๆ จนกว่าจะเคยชินกับสะพานฟัน

วิธีการดูแลหลังเข้ารับการทำสะพานฟัน

01.  แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

02.  ทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง

03.  บ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก

04.  ควรให้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณสะพานฟัน

05.  ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน