Diamond Smile

จัดฟันใส
ไดมอนด์ สไมล์

จัดฟันใส Diamond Smile เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบใส ไร้สี สามารถถอดระหว่างวันได้ แต่ต้องใส่ 22 ชั่วโมงต่อวัน เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และได้ผลลัพธ์ที่ดี นอกจากนี้เวลาจัดฟันจะไม่เห็นเครื่องมือหากไม่สังเกต เพราะถูกออกแบบมาให้เน้นความโปร่งแสงเป็นพิเศษ

นอกจากฟันจะเคลื่อนตัวเข้าที่ได้อย่างเหมาะสมแล้ว การถอดเครื่องมือเพื่อทำความสะอาดฟันยังทำได้สะดวก เหมือนการแปรงฟันปกติ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาโรคฟันผุและโรคเหงือกได้

จัดฟันใส
ไดมอนด์ สไมล์
เหมาะกับใครบ้าง?


ใช้ในคนไข้ที่ฟันมีความซับซ้อนระดับปานกลางจนถึงมาก มีฟันเก ฟันซ้อน


คนไข้ที่ต้องถอนฟันแบบง่ายๆ

ข้อดีของการจัดฟันใส
ไดมอนด์ สไมล์


เครื่องมือจัดฟันมีลักษณะบาง ใส ทำให้สังเกตเห็นได้ยากและสวมใส่สบาย

 


เครื่องมือจัดฟันใสแต่ละชิ้นจะถูกออกแบบมาให้คุณโดยเฉพาะ ทำให้แนบสนิทไปกับฟันของคุณ

 


เครื่องมือจัดฟันใสถอดล้างทำความสะอาดง่าย เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี ไร้ปัญหาเศษอาหารติดตามซอกฟันหรือเหล็กจัดฟัน อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันผุ และป้องกันการสะสมของคราบหินปูน

ขั้นตอนของการจัดฟันใส
ไดมอนด์ สไมล์

1. นัดคิวเข้าพบทันตแพทย์หรือส่งภาพประเมินออนไลน์ ดูลักษณะฟัน การสบฟัน ประเมินการรักษาเบื้องต้น

2. CT Scan หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพื่อให้ทันตแพทย์เห็นลักษณะของฟัน โครงหน้า กระดูกขากรรไกร ตำแหน่งของเส้นประสาทอย่างแม่นยำ เพื่อนำไปใช้ประกอบแผนการรักษา

3. เคลียร์ช่องปาก โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด เป็นต้น เพื่อประสิทธิภาพในการจัดฟัน

4. สแกนฟัน 3 มิติ เพื่อนำไปสร้างเป็นโมเดลฟัน และนำมาเปรียบเทียบดูความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการจัดฟัน

5. ดูแผนการรักษา ทันตแพทย์จะอธิบายแผนการรักษาพร้อมแจ้งคนไข้ว่าต้องใช้เครื่องมือทั้งหมดกี่ชุด ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติที่ใช้ในการวางแผนการรักษา เราจะสามารถทราบได้ว่าหลังการจัดฟัน ฟันของเราจะเป็นอย่างไร ระหว่างการรักษาในแต่ละสัปดาห์ฟันเคลื่อนตัวมากน้อยเพียงใด

6. ทันตแพทย์จะติด Attachment ไว้ที่ฟันก่อนสวมเครื่องมือจัดฟันใส โดย Attachment จะทำหน้าที่เคลื่อนฟันหรือดึงฟันให้เคลื่อนตัวไปตามแผนการรักษา

7. รับเครื่องมือจัดฟันใสชุดแรก

8. เมื่อการรักษาเสร็จสิ้น คนไข้จะต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) เพื่อคงสภาพฟันหลังจัดเสร็จไว้ หากไม่ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน ฟันอาจจะเคลื่อนตัวเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ฟันเก และอาจทำให้คุณต้องจัดฟันใหม่อีกครั้ง

ข้อดี ของแอปพลิเคชัน
VERTEX DM (Vertex Dental Monitoring)


ทำให้การจัดฟันใสมีประสิทธิภาพแม่นยำ ตรงตามแผนการรักษา

 


จัดฟันเสร็จเร็วขึ้น

 


ลดจำนวนครั้งที่ต้องเดินทางเข้าพบทันตแพทย์

 


ได้รับการตรวจเช็คกับทันตแพทย์อย่างใกล้ชิด ทุกครั้งที่สแกนฟันด้วยแอปพลิเคชัน ทำให้ลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือเครื่องมือจัดฟันชำรุด

ข้อดี ของการมีแล็บจัดฟันใส ไดมอนด์ สไมล์
ที่ TC Smile

ความรวดเร็วในการผลิตเครื่องมือจัดฟันใส เนื่องจากไม่ต้องส่งต่างประเทศ จึงทำให้คนไข้ไม่ต้องรอเครื่องมือนาน

 

ดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

หากเครื่องมือจัดฟันใสเสียหายหรือชำรุด สามารถส่งซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว

 

เครื่องมือจัดฟันใสบางชนิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งต่างประเทศไม่มี เช่น จัดฟันใส Smart Night

ทำไม? ต้องจัดฟันใส ไดมอนด์ สไมล์
ที่ TC Smile

1. มีแล็บจัดฟันใสของตัวเองโดยเฉพาะทำให้การผลิตเครื่องมือจัดฟันใส การขนส่งเครื่องมือจัดฟันใส รวมไปถึงการซ่อมแซมเครื่องมือจัดฟันใส (กรณีที่เครื่องมือจัดฟันใสมีการแตกหัก) ใช้เวลาน้อยลงเพราะไม่ต้องส่งต่างประเทศ

2. มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมในแต่ละด้าน

3. สวมใส่วันละ 22 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อผลการรักษาที่ดี และถอดออกเฉพาะเวลารับประทานอาหาร และแปรงฟัน

4. ทำให้การจัดฟันมีประสิทธิภาพ แม่นยำตรงตามแผนการรักษามากยิ่งขึ้น ด้วย Mobile Application ที่ล้ำสมัย

5. ทำให้การจัดฟันเสร็จเร็วขึ้น

6. ลดจำนวนครั้งที่ต้องเดินทางเข้าพบทันตแพทย์ ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

7. เหมือนได้รับการตรวจเช็คสุขภาพฟันกับทันตแพทย์อย่างใกล้ชิด เพราะทุกครั้งที่คนไข้สแกนฟันด้วย Mobile Application นั้น ทำให้คนไข้ลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือเครื่องมือจัดฟันชำรุด ฯลฯ