ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาจัดฟันเหล็ก

รวมราคาจัดฟันเหล็กและทุกบริการที่ TC SMILE

การจัดฟันแบบรัดยางราคา
แบบโลหะธรรมดา44,000 B.
แบบสีใสเหมือนฟัน58,000 B.
การจัดฟันแบบไม่รัดยางราคา
แบบโลหะ, Damon, Innovation-R70,000 B.
จัดฟัน Damon Clear78,000 B.
จัดฟัน GENIUS90,000 B.
จัดฟัน GENIUS Clear120,000 B.
การจัดฟันด้านในราคา
จัดฟันด้านใน190,000 B.
จัดฟันด้านใน SmartINSIDE220,000 B.