ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาจัดฟันเหล็ก

รวมราคาจัดฟันเหล็กและทุกบริการที่ TC SMILE

การจัดฟันแบบรัดยางราคา
แบบโลหะธรรมดา55,000 B.
แบบสีใสเหมือนฟัน75,000 B.
การจัดฟันแบบไม่รัดยางราคา
แบบโลหะ ไม่รัดยาง75,000 B.
จัดฟัน Damon, Innovation-R99,000 B.
จัดฟัน GENIUS120,000 B.
การจัดฟันด้านในราคา
จัดฟันด้านใน190,000 B.
จัดฟันด้านใน SmartINSIDE220,000 B.