ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาจัดฟันแบบใส

รวมราคาจัดฟันแบบใสและทุกบริการที่ TC SMILE

การจัดฟันแบบถอดได้ด้วยพลาสติกใส

โดยเทคโนโลยี 3 มิติ

ราคาปกติราคาโปรโมชั่น
จัดฟันใส Smart Clear 769,000 B.35,000 B.
จัดฟันใส Smart Clear Full99,000 B.69,000 B.
จัดฟันใส Diamond Smile149,000 B.
จัดฟันใส Biolux Active300,000 B.199,000 B.
จัดฟันใส Smart Night350,000 B.250,000 B.
แสงอินฟราเรดไบโอลักซ์78,000 B.49,000 B.
การจัดฟันแบบถอดได้ด้วยพลาสติกใสราคา
จัดฟันใส Invisalign180,000 B.
จัดฟันใส Invisalign Express75,000 B.
จัดฟันใส Invisalign Lite120,000 B.
จัดฟันใส Invisalign Moderate140,000 B.
จัดฟันใส Invisalign Comprehensive180,000 B.
จัดฟันใส Crystal Smile149,000 B.