ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาจัดฟันแบบใส

รวมราคาจัดฟันแบบใสและทุกบริการที่ TC SMILE

การจัดฟันแบบถอดได้ด้วยพลาสติกใส

โดยเทคโนโลยี 3 มิติ

ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
จัดฟันใส Smart Clear 7 69,000 B. 35,000 B.
จัดฟันใส Smart Clear Full 99,000 B. 69,000 B.
จัดฟันใส Diamond Smile 149,000 B.
จัดฟันใส Biolux Active 300,000 B. 199,000 B.
จัดฟันใส Smart Night 350,000 B. 250,000 B.
แสงอินฟราเรดไบโอลักซ์ 78,000 B. 49,000 B.
การจัดฟันแบบถอดได้ด้วยพลาสติกใส ราคา
จัดฟันใส Invisalign 180,000 B.
จัดฟันใส Invisalign Express 75,000 B.
จัดฟันใส Invisalign Lite 120,000 B.
จัดฟันใส Invisalign Moderate 140,000 B.
จัดฟันใส Invisalign Comprehensive 180,000 B.
จัดฟันใส Crystal Smile 149,000 B.