ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาครอบฟัน

รวมราคาครอบฟันและรื้อเดือยฟันทุกบริการที่ TC SMILE

ครอบฟันราคา
ครอบฟันชั่วคราว1,000 B. / ซี่
ฟันพลาสติกชั่วคราวกรณีจัดฟัน2,000 B. / ซี่
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา8,000 B. / ซี่
ครอบฟันเซรามิกกับผสมทอง >2%13,000 – 18,000 B. / ซี่
ครอบฟันทอง20,000 B. / ซี่
ครอบฟันเซรามิก E-max / 3M LAVA15,000 B. / ซี่
ครอบฟันเซรามิก Cercon15,000 B. / ซี่
ครอบฟันเซรามิก Procera or CEREC Zirconia18,000 B. / ซี่
ครอบฟันไทเทเนียม18,000 B. / ซี่
เดือยรองรับครอบฟัน5,000 B. / ซี่
ครอบฟันขาวแบบถอดได้ Snap on Smile10,000 B. / ซี่
รื้อครอบฟัน500 B. / ซี่
รื้อเดือยฟัน1,000  B. / ซี่