ค่ารักษาทางทันตกรรม | ราคาถอนฟัน

รวมราคาถอนฟันและทุกบริการที่ TC SMILE

การถอนฟันราคา
ถอนฟันธรรมดา800 B. / ซี่
ถอนฟันแบบซับซ้อน1,200 B. / ซี่
ถอนฟันด้วยวิธีผ่าตัด (ราคาผ่าฟันคุด)3,000 B. / ซี่
ผ่าตัดฟันคุดฝังในเนื้อเยื่อ2,000 B. / ซี่
ผ่าตัดฟันคุดที่ขึ้นบางส่วน4,000 B. / ซี่
ผ่าตัดฟันคุดที่ฝังในกระดูก6,000 B. / ซี่
ผ่าตัดฟันคุดพร้อมผ่าตัดขากรรไกร8,000 B. / ซี่
PRF / Growth Factor ใส่แผลถอนฟัน5,000 B. / ซี่
ผ่าตัดปลูกกระดูก10,000 B. / ซี่
ผ่าตัดเสริมความลึกร่องเหงือก10,000 B. / ซี่