เติมเต็มความสุขในชีวิตฝังรากฟันเทียมด้วยเทคนิด NEMO SMILE ดียังไง?

รากฟันเทียม

“เติมเต็มความสุขในชีวิต”

ฝังรากฟันเทียมด้วยเทคนิด NEMO SMILE ดียังไง?

การสูญเสียฟันแท้ตามธรรมชาติไปอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของผู้สูญเสียฟันได้ เพราะไม่ว่าจะยิ้ม จะพูด หรือกินอาหาร ก็อาจกังวลว่าซี่ฟันที่โหว่หายไปจะเป็นจุดสนใจของคนอื่น และแน่นอนว่าปัจจุบันมีทางเลือกหลากหลายทางในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นฟันปลอมแบบถอดได้ หรือฟันปลอมแบบติดแน่นอย่างสะพานฟัน แต่ผู้ที่สวมฟันปลอมเองก็อาจรู้สึกไม่เป็นหนึ่งเดียวกับฟันซี่ดังกล่าว รวมถึงฟันปลอมแบบถอดได้ก็มีโอกาสขยับออกจากตำแหน่งเวลาเคี้ยวอาหาร ทำให้กังวลอยู่บ่อยครั้ง การทำรากฟันเทียม จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการทดแทนที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติที่สุด เพราะหลังจากรักษาสำเร็จแล้วก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผู้รับบริการไปเลย ข้อมูลต่อไปนี้จะพูดถึงภาพรวมในหลายๆ ด้านที่ควรทราบก่อนการตัดสินใจทำรากฟันเทียม รวมถึงช่วยให้ผู้อ่านปรึกษากับทันตแพทย์ได้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้นด้วย

รากฟันเทียมเทคนิค NEMO SMILE) VS รากฟันเทียมปกติ

การฝังรากฟันเทียมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล คืออะไร ?

คือ การใส่รากฟันเทียมที่ใช้ระบบดิจิตอล ได้แก่การวางแผนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการทำ และสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีตั้งแต่ก่อนทำ ทำให้คนไข้สามารถเห็นได้ทันทีว่าหากทำการใส่แล้วจะเป็นอย่างไร ทำให้การรักษาโดยการใส่รากฟันเทียมมีความแม่นยำและปลอดภัย เนื่องจากทันตแพทย์จะสามารถเห็นอวัยวะและเส้นเลือดที่สำคัญ และหลีกเลี่ยงการรักษาไม่ให้โดนจุดนั้น ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ใช่สถานพยาบาลทุกที่จะมี แต่ TC SMILE DENTAL ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวหรือที่เรียกว่า เทคนิค NEMO SMILE ในการรักษารากฟันเทียมให้กับคนไข้ เพื่อให้คนไข้มั่นใจถึงผลลัพธ์หลังทำมากที่สุด

เทคนิค NEMO SMILE (รากเทียมดิจิตอล)
แตกต่างจากรากฟันเทียมปกติอย่างไร ?

ใช้เทคนิค NEMO SMILE (รากเทียมดิจิตอล)

ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากแพทย์สามารถเห็นอวัยวะและเส้นประสาทที่สำคัญ ทำให้การรักษาไม่กระทบกระเทือนบริเวณสำคัญดังกล่าว ทำให้การรักษามีความแม่นยำและปลอดภัย

คนไข้สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ตั้งแต่ก่อนทำ ทำให้คนไข้สามารถปรึกษาทันตแพทย์ถึงวิธีการรักษาได้ทันที

ผ่าตัดรากเทียมระบบปกติ

มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการผ่าตัดได้ การรักษาดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทันตแพทย์ท่านนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน

ใครที่ควรเข้ารับการทำรากฟันเทียม และใครที่ไม่ควรทำ   

ผู้ที่มีการสูญเสียฟันแท้ไปและสามารถรับการรักษาด้วยรากฟันเทียมได้ แต่ไม่ควรทำในเด็กที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี เนื่องจากกระดูกขากรรไกรยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ สำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์  ควรคลอดบุตรก่อน หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายรังสีบริเวณใบหน้า และขากรรไกร ผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบรุนแรง ผู้ป่วยที่เป็นลูคิเมีย ผู้ป่วยไฮเปอร์ไทรอยด์ควรได้รับการรักษาเพิ่มเติมก่อนทำการฝังรากเทียม สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือสูบบุหรี่จัดจะมีผลต่อความสำเร็จในการรักษา ส่วนผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยที่มีอาการไขข้ออักเสบรุนแรง หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ไม่สามารถดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเองได้ ไม่ควรเข้ารับการทำรากฟันเทียม

อาการอย่างไรที่แพทย์จะพิจารณาให้ทำรากฟันเทียม

สิ่งสำคัญ คือ คนไข้ต้องการฟันเทียมที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด ต้องการยิ้ม และพูดคุยอย่างมั่นใจ ต้องการการบดเคี้ยวที่ดี หรือทดแทนฟันที่เหลืออยู่ซึ่งไม่แข็งแรง ไม่เหมาะเป็นฟันหลักยึดให้กับฟันเทียมชนิดอื่นๆ แม้แต่ในรายที่ทำฟันปลอมแบบถอดได้แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ รากฟันเทียมมีส่วนช่วยได้อย่างมากในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ปัจจุบันการใส่รากฟันเทียมในกรณีที่ฟันหายไป รากฟันเทียมถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในกรณีที่มีฟันหายไป 1 – 2 ซี่ รวมถึงรากฟันเทียมก็มีส่วนช่วยให้ฟันเทียมชนิดถอดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียกได้ว่ารากฟันเทียมมีส่วนช่วยในการทำฟันเทียมเกือบทุกกรณี

ขั้นตอนการเตรียมตัวเข้ารับการทำรากฟันเทียม

คนไข้ที่จะเข้ารับการรักษาด้วยรากฟันเทียม จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจ และประเมินโดยละเอียดจากทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังเพราะอาจแก้ไขได้ยากมาก และทันตแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้และความชำนาญ สามารถเลือกรากเทียมที่เหมาะสมกับคนไข้ มีความเข้าใจเรื่องการบดเคี้ยว และขั้นตอนทางทันตกรรมประดิษฐ์ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือรับประทานยาอยู่ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบ และที่สำคัญคนไข้ควรดูแลสุขอนามัยช่องปากให้ดีก่อนเข้ารับการรักษา

อายุการใช้งานของรากฟันเทียมและวิธีการดูแลรักษารากฟันเทียม

รากฟันเทียมทำมาจากไททาเนียมซึ่งมีความคงทนมาก อายุการใช้งานจะอยู่ที่การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของคนไข้ รากฟันเทียมไม่ผุแต่เกิดโรคเหงือกอักเสบได้หากดูแลได้ไม่ดี การดูแลรักษาก็เหมือนการดูแลรักษาฟันธรรมชาติ คือ การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ หากทำทุกอย่างได้ดีรากฟันเทียมก็จะอยู่ได้ไปตลอด

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

4 ขั้นตอนการฝังรากฟันเทียม

1. ถอนฟันที่ไม่จำเป็นหรือฟันที่ไม่สามารถบูรณะได้

2. เตรียมกระดูกสันเหงือกหรือเสริมกระดูกหากจำเป็นในบางกรณีและผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

3. รอเวลาเพื่อการสมานของกระดูกการใส่เดือยรองรับครอบฟัน

4. ใส่ครอบฟัน

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

  • ส่วนรากเทียมที่ฝังลงไปในกระดูก คือ ส่วนของรากเทียมที่มีลักษณะคล้ายสกรู หรือน๊อตที่ฝังจมลงไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อให้มีการยึดติดกับกระดูกขากรรไกรทำหน้าที่เหมือนรากฟัน
  • Implant Abutment: ส่วนยึดต่อระหว่าง Implant Body และไททาเนียม หรือเซรามิค ทำหน้าที่แทนส่วนของตัวฟัน
  • ส่วนทันตกรรมประดิษฐ์ คือ ส่วนของฟันเทียม เช่น ครอบสะพานฟัน ฟันเทียมถอดได้ที่ยึดกับ Implant Abutment โดยใช้กาวทางทันตกรรมยึด หรือสกรู

ข้อดี ของรากฟันเทียม

1. เพิ่มความมั่นใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. ฟันเทียมที่ดูเป็นธรรมชาติ และใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด

3. ไม่ต้องกรอแต่งฟันข้างเคียง

4. สามารถบดเคี้ยวได้ดี

5. ไม่มีปัญหากับการออกเสียง เมื่อเทียบกับฟันเทียมชนิดอื่นๆ

6. ช่วยการใส่ฟันเทียมแบบถอดได้ความรู้สึกสบาย มีความแน่นกระชับมากยิ่งขึ้น

7. ป้องกันการสูญเสียฟัน และกระดูกข้างเคียง

8. ให้ความสวยงาม เป็นธรรมชาติมากที่สุด

9. เสริมสร้างสุขภาพช่องปาก

10. คงทน และถาวร

11. เมื่อร่วมกับฟันเทียมแบบถอดได้ จะหมดปัญหาฟันเทียมขยับระหว่างพูดคุย หรือรับประทานอาหาร

รากฟันเทียมราคา

หลายคนที่มีปัญหาอยาก ทำรากฟันเทียม ก็คงอยากจะทราบ ราคารากฟันเทียม และสงสัยว่าการทำรากฟันเทียมราคาเท่าไหร่โดยการทำ ฟันปลอม รากเทียม ราคามีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับปัญหาช่องปากและความต้องการของคนไข้ การทำรากฟันเทียมนั้นต้องใช้วัสดุไทเทเนียม ฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร และใช้เวลาการทำค่อนข้างนาน ตั้งแต่เริ่มการรักษาจนกระทั่งรากเทียมเสร็จสมบูรณ์ ประมาณ 3-6 เดือน การรักษารากฟันเทียม ราคาจึงจะค่อนข้างสูง ค่าใช้จ่ายในการทำรากฟันเทียม จะมีเรทราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่น จนถึง หลักแสนเลยก็มี และจะแพงขึ้นไปอีก ถ้าเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง และ สถานที่ที่มีชื่อเสียงตามโรงพยาบาล หรือคลินิกเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น

มาตรฐาน คือสิ่งที่สำคัญ

การผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะทุกๆเคส เราใส่ใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเหมาะสม และเป็นส่วนตัว เราให้บริการเป็นอย่างดี ตั้งใจให้บริการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นทุกๆเคสเรามีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การดำเนินการรักษา รวมไปถึงการดูแลคนไข้หลังรับบริการ คนไข้จะต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราตั้งใจให้บริการและดูแลมากที่สุด

รากฟันเทียม เติมเต็มรอยยิ้ม
TC SMILE DENTAL พร้อมตอบทุกคำถาม

มาร่วมปรึกษา วางแผนการทำรากเทียม กับทันตแพทย์ ที่ TC SMILE DENTAL

ปรึกษาออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกเลย