เคลือบผิวฟันวีเนียร์ Veneer

เคลือบผิวฟันวีเนียร์ Veneer

           การทำวีเนียร์ (Veneer) เป็นการเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติของฟัน เช่น ปัญหาสีฟัน ฟันกร่อน ฟันสึก แตกหัก หรือถูกทำลาย เช่น ฟันที่ผุด้านหน้า เป็นต้น เซรามิกวีเนียร์ที่เคลือบฟันจะมีสีและขนาดที่สวยงาม มีความทนทาน ทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ผิวฟันอีกด้วย  โดยที่ TC Smile ของเราออกแบบรอยยิ้มของคุณด้วยระบบ DSD (Digital Smile)

ขั้นตอนการทำเคลือบผิวฟัน Veneer ด้วยระบบ DSD (Digital Smile Design)

 1. กรอผิวฟันเล็กน้อยประมาณ 0.5 – 1.2 ม.ม. เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับนำวีเนียร์มาติดกับเนื้อฟัน
 2. ทำแบบจำลองฟันหรือพิมพ์ฟัน เพื่อนำไปทำวีเนียร์แต่ละชิ้นให้พอดีและสวยงาม
 3. เมื่อเซรามิกวีเนียร์แต่ละชิ้นเสร็จแล้วจะทดลองติดลงบนตัวฟันซึ่งในขั้นตอนนี้จะสามารถปรับแต่งได้อีกตามความพอใจของคนไข้
 1. วีเนียร์ที่ทดลองเรียบร้อยแล้วจะนำไปติดกับเนื้อฟันด้วยวัสดุยืดติดถาวรชนิดพิเศษ
 2. ฉายแสงเพื่อให้วัสดุแข็งตัวเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ข้อดีของการทำเคลือบผิวฟัน Veneer

 • วีเนียร์มีความทนทานและยากต่อการติดคราบสีที่เกิดจากเครื่องดื่ม อาหาร และบุหรี่
 • ไม่สามารถผุได้เหมือนฟันธรรมชาติ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสวยงามแก่ฟัน
 • ปิดช่องว่างระหว่างฟันในกรณีฟันห่าง
 • ปรับแต่งรูปร่างของฟันให้มีความสวยงามขึ้น
 • ซ่อมแซมรูปร่างของฟันที่สึกกร่อนและถูกทำลายได้
 • สามารถปกปิดสีฟันที่ผิดปกติหรือฟันที่ไม่สวยได้

ข้อดีของการใช้ระบบ Digital Smile Design ในการทำเคลือบผิวฟัน Veneer

 • พัฒนาด้านการสื่อสารระหว่างทีมแพทย์
 • แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นภาพชัดเจน
 • ช่วยให้แพทย์สื่อสาร ทำความเข้าใจตรงกันกับคนไข้
 • ช่วยให้แพทย์สื่อสารกับแล็บได้ดีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้แล็บสร้างชิ้นงานได้ถูกต้อง
 • ประเมินการรักษาและคาดคะเนผลการรักษาผ่านระบบดิจิตอล
 • สามารถจำลองภาพรอยยิ้มของคนไข้หลังการรักษา ก่อนการรักษาได้
 • สามารถใช้สำหรับการสร้างภาพจำลองรอยยิ้มของคนไข้ในรูปแบบ 3 มิติได้

ข้อแนะนำหลังทำเคลือบผิวฟัน Veneer

 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งภายใน 24 ชั่วโมงหลังการติดยึดวีเนียร์
 • หลีกเลี่ยงการดื่มหรือรับประทานอาหารที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูง เช่น น้ำมะนาว เป็นต้น
 • ทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

วิธีการดูแลรักษาหลังทำเคลือบผิวฟัน Veneer

 • หลีกเลี่ยงการใช้ฟันที่เคลือบวีเนียร์กัดหรือแทะของแข็ง เพราะอาจทำให้ฟันบิ่นได้
 • หลังจากทำวีเนียร์คนไข้ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือกฟันซี่ที่ได้รับการทำวีเนียร์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือก
 • ควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน
 • บ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที หลังจากนั้นไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารใน 30 นาที
 • พบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน อย่างสม่ำเสมอ

ทำไมต้องทำเคลือบผิวฟัน Veneer ที่ TC Smile

 • เรามีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมั่นใจได้ว่าการทำฟัน Veneer จะออกมาประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจกับคนไข้
 • ใส่ใจในความปลอดภัยของคนไข้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การดูแลให้คำปรึกษาด้านทันตรกรรม และมีการติดตามผลหลังการทำอย่างสม่ำเสมอ
 • แม่นยำด้วยระบบ DSD (Digital Smile Design) วิเคราะห์โครงสร้าง สัดส่วนของโครงหน้าและฟันโดยถ่ายภาพและวิดีโอผ่านด้วยระบบดิจิตอลที่มีคุณภาพสูงในการประการทำที่เคลือบฟัน Veneer  เพื่อให้คนไข้มีรอยยิ้มที่สวยงามเข้ากับใบหน้ามากที่สุด