จัดฟันใสแตกต่างอย่างไรกับการจัดฟันเหล็ก?

จัดฟันใสกับจัดฟันเหล็ก

การมีรอยยิ้มและฟันเรียงตัวกันสวยงาม ย่อมเป็นสิ่งที่เพิ่มความมั่นใจให้กับใครหลายคน นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมใครๆ จึงเลือกจะจัดฟัน ซึ่งจะว่าไปแล้วการจัดฟันใสได้รับความนิยมมานาน ยิ่งในยุคปัจจุบันที่วิทยาการเทคโนโลยีก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น การจัดฟันใสจึงมีหลายทางเลือกมากขึ้นเช่นกัน มิใช่การจัดฟันเหล็กแบบสมัยก่อนเพียงอย่างเดียวแล้ว หากยังมีการจัดฟันแบบใสมาเพิ่มเป็นทางเลือกให้ได้รู้สึกมั่นใจระหว่างจัดฟันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้หลายคนอาจยังมีข้อสงสัยว่า จัดฟันใสคืออะไร จัดฟันใสดีไหม กับจัดฟันเหล็กยังคงเป็นทางเลือกอีกหรือไม่ จัดฟันใสกับจัดฟันเหล็กต่างกันอย่างไร ตามไปหาคำตอบในบทความนี้กันได้เลย

การจัดฟันใสดีไหม แตกต่างอย่างไรกับการจัดฟันเหล็ก

การมีรอยยิ้มและฟันเรียงตัวกันสวยงาม ย่อมเป็นสิ่งที่เพิ่มความมั่นใจให้กับใครหลายคน นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมใครๆ จึงเลือกจะจัดฟัน ซึ่งจะว่าไปแล้วการจัดฟันได้รับความนิยมมานาน ยิ่งในยุคปัจจุบันที่วิทยาการเทคโนโลยีก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น การจัดฟันจึงมีหลายทางเลือกมากขึ้นเช่นกัน มิใช่การจัดฟันเหล็กแบบสมัยก่อนเพียงอย่างเดียวแล้ว หากยังมีการจัดฟันแบบใสมาเพิ่มเป็นทางเลือกให้ได้รู้สึกมั่นใจระหว่างจัดฟันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้หลายคนอาจยังมีข้อสงสัยว่า จัดฟันใสคืออะไร จัดฟันใสดีไหม กับจัดฟันเหล็กยังคงเป็นทางเลือกอีกหรือไม่ จัดฟันใสกับจัดฟันเหล็กต่างกันอย่างไร ตามไปหาคำตอบในบทความนี้กันได้เลย

 แบบเหล็กแบบใส
ลักษณะของเครื่องมือมองเห็นลวดและเหล็ก ยางสีต่างๆแทบจะมองไม่เห็นเครื่องมือ
ระยะเวลาจัดฟัน1-3 ปี ขึ้นอยู่กับความยากง่ายเร็วกว่าแบบเหล็ก 10-30% (กรณีไม่ถอนฟัน)
ความถี่ในการพบแพทย์พบทันตแพทย์ทุกเดือนพบทันตแพทย์ทุก 2-3 เดือน
ความเจ็บปวดในทุกๆเดือน จะมีอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง หลังจากการปรับลวดประมาณ 3-5 วันจะมีอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง หลังจากการเปลี่ยนชุดเครื่องมือ ประมาณ 3-5 วัน
การดูแลสุขภาพฟันดูแลยากกว่า แปรงฟันยากกว่าใช้ไหมขัดฟันยากดูแลง่าย เนื่องจากสามารถถอดเครื่องมือออกเวลาแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟันได้ง่าย
ความระคายเคือง ใ่นช่องปากเครื่องมืออาจจะเกี่ยวหรือบาดกระพุ้งแก้มได้บ้างไม่ระคายเคือง
การเตรียมช่องปากเคลียร์ช่องปากเหมือนกันเคลียร์ช่องปากเหมือนกัน

เหตุผลของคนส่วนใหญ่ที่อยาก จัดฟันแบบใส

โดยส่วนใหญ่นั้นก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปเพราะการจัดฟันในยุคปัจจุบันมีหลายชนิดอาจจะมีคำถามว่าเราควรจัดฟันแบบไหนดี และจัดฟันใสมีข้อดีอย่างไร นี่คือเหตุผลของคนส่วนใหญ่ที่อยากจัดฟันใส

 1. ต้องการมีรอยยิ้มสวยมากขึ้น การจัดฟันใสนั้นช่วยให้เรายิ้มสวยมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และช่วยสร้างความมั่นใจในรอยยิ้มของตัวเอง
 2. ไม่ต้องการเข้าไปคลินิกบ่อยครั้ง เพราะในปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นช่วยในการจัดฟันใส
 3. ต้องการทำความสะอาดฟันได้ง่ายมากขึ้้น ทำให้มีสุขภาพฟันที่ดี และลดปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นปากได้อีกด้วย และสุดท้าย ต้องการมีการสบฟันที่ดีขึ้น เพื่อให้เรานั้นสามารถเคี้ยวอาหารได้ดีมากขึ้นนั่นเอง
 4. เพราะการจัดฟันแบบใสข้อเสียนั้นมีไม่มากนักหากเทียบกับจัดฟันแบบปกติ
 5. ในยุคปัจจุบันการจัดฟันใสราคาถูกลงเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเพราะเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น

ขั้นตอนของการจัดฟันใส

1.พบทันตแพทย์เพื่อดูลักษณะฟัน ดูการสบฟัน ประเมินการรักษาเบื้องต้น

2.ทำ CT Scan หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพื่อให้ทันตแพทย์เห็นลักษณะของฟัน โครงหน้า กระดูกขากรรไกร ตำแหน่งของเส้นประสาทอย่างแม่นยำ เพื่อนำไปใช้ประกอบแผนการรักษา และออกแบบการรักษา

3.เคลียร์ช่องปาก เพื่อความแข็งแรงและประสิทธิภาพในการจัดฟัน จำเป็นต้องเคลียร์ช่องปากให้สะอาดเรียบร้อยก่อน โดยทันตแพทย์จะเป็นคนกำหนด ว่าคนไข้ต้องทำความสะอาดหรือเคลียร์ช่องปากส่วนไหน อย่างไรบ้าง เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ฯลฯ

4.สแกนฟัน 3 มิติ ด้วยเทคนิค Nemo Smile เพื่อนำไปใช้สร้างเป็น “โมเดลฟัน” และนำมาเปรียบเทียบดูความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการดัดฟันแบบใสและประกอบการรักษา

5.ดูแผนการรักษา ทันตแพทย์จะอธิบายแผนการรักษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติที่ใช้ในการวางแผน คนไข้จะทราบว่า จำเป็นต้องใช้เครื่องมือดัดฟันใสทั้งหมดที่ชุด และฟันจะมีลักษณะอย่างไรในระหว่างจัดฟันแต่ละช่วง และจะมีลักษณะอย่างไรหลังจากจัดฟันใสเสร็จแล้ว

6.ติดเครื่องมือ (Attachment) ทันตแพทย์จะติด Attachment ไว้ที่ฟันก่อนสวมเครื่องมือจัดฟันใส โดย Attachment จะทำหน้าที่เคลื่อนฟันหรือดึงฟันให้เคลื่อนตัวไปตามแผนการรักษาของทันตแพทย์

7.รับเครื่องมือดัดฟันแบบใสชุดแรก

8.เมื่อการรักษาเสร็จสิ้น คนไข้จะต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) เพื่อคงสภาพฟันหลังจัดเสร็จไว้ หากไม่ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน ฟันอาจจะเคลื่อนตัวเปลี่ยนไปจากเดิม เช่นฟันเก และอาจจะต้องกลับมาจัดฟันอีกครั้งหากไม่สวมใส่เครื่องมือคงสภาพฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์

สรุปจัดฟันแบบไหนดีที่สุด?

ประเภทการจัดฟันมีหลายแบบและมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และความต้องการของแต่ละบุคคล คนไข้สามารถพิจารณาเลือกได้ตามความเหมาะสมกับตนเอง และงบประมาณที่มีอยู่ ถ้าให้หมอแนะนำ หากเป็นนักเรียน นักศึกษา มีงบประมาณจำกัด และต้องการแก้ปัญหาสุขภาพฟันสามารถเลือกการจัดฟันแบบติดเครื่องมือได้

แต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ และต้องการความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ และไม่เสียบุคลิกภาพ สามารถพูด ออกเสียงได้ชัด การจัดฟันแบบใสก็เป็นทางเลือกที่ดี

สิ่งสำคัญคือ เลือกคลินิกทำฟันที่ได้มาตรฐาน และทำการรักษากับทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์และชำนาญการจัดฟันโดยเฉพาะเท่านั้น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำได้อย่างเหมาะสม และการจัดฟันดำเนินไปอย่างราบรื่น เนื่องจากการจัดฟันต้องอาศัยระยะเวลาในการจัดฟันนานเป็นปี ต้องพบทันตแพทย์บ่อย ๆ การดูแลติดตามผลอย่างต่อเนื่องจากคลินิก จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมอง

หลายคนที่มีปัญหาอยากจัดฟันใสก็คงอยากจะทราบราคา และสงสัยว่าการจัดฟันใสแบบราคาเท่าไหร่ ราคามีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับปัญหาช่องปากและความต้องการของคนไข้ จะมีเรทราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่น จนถึง หลักแสนเลยก็มี และจะแพงขึ้นไปอีก ถ้าเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง และ สถานที่ที่มีชื่อเสียงตามโรงพยาบาล หรือคลินิกเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น

จัดฟันใส smart clear

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save
Scroll to Top